Norsk Spiritualist Forening - Nyheter

Informasjon om generalforsamling 2017

Landsmøtet i NSF Norsk Spiritualist Forening er den 22. Mars kl. 20.00. 
Adresse for alle: Haraldsheimen, Haraldsheimveien 4, 0587 Oslo
Innkallingen er også sendt ut via Spiritualisten.
Forslag som ønskes behandlet på et landsmøte skal være skriftlig, 
signert og sendt landsstyret senest 3 uker før landsmøtet. 

Forslag som ønskes behandlet på et landsmøte skal være skriftlig, 
signert og sendt landsstyret senest 3 uker før landsmøtet. 
Ønsker du å være med i et av styrene må du gi beskjed snarest.

 

Landsmøtet i NSFH Norsk Spiritualist Forening Healerforbund er den 22. Mars kl. 20.45. 
Adresse for alle: Haraldsheimen, Haraldsheimveien 4, 0587 Oslo
Innkallingen er også sendt ut via Spiritualisten.
Forslag som ønskes behandlet på et landsmøte skal være skriftlig, 
signert og sendt landsstyret senest 3 uker før landsmøtet. 
Ønsker du å være med i et av styrene må du gi beskjed snarest.

Kontaktlf: 90122280 
 
Finn oss på Facebook