Norsk Spiritualist Forening - Nyheter

Amatørmessig metodebruk blir til falsk folkeopplysning


Av André Kirsebom

NRK, den norske «BBC» lager for tiden et program som heter Folkeopplysningen der de prøver å kontakte den avdøde Rolf Erik Eikemo. Vi i Norsk Spiritualistisk Trossamfunn «NST» stiller oss meget skeptiske til denne typen undersøkelser og er spesielt skeptisk siden «Folkeopplysningen» generelt sett er ute å sverte de som har en religion som tror på at livet fortsetter etter døden.

Vi har fått mange kommentarer fra våre medlemmer vedrørende dette prosjektet fra NRK. I prosjektet skulle Rolf Erik Eikemo legge igjen et brev i en konvolutt før han døde. Etter hans død skulle medium finnet et løseord og de som ville være med i undersøkelsen prøve å finnet ut hva som stod i brevet. Programmets hensikt
Vi i NST er i utgangspunktet skeptisk til programmet Folkeopplysningen siden dette programmet er kjent for å velge ut saker som de høye herrer i NRK mener er feil og angriper dette. Å kalle det for folkeopplysning er helt feil, da dette egentlig er et underholdningsprogram som angriper vår tro og deler av samfunnet som forskere ikke mener er bra nok dokumentert. Vi mener at programmet er tilrettelagt for å få medium til å feile og de trekker med vilje frem flere som forteller at de har jukset innen faget. 
For å finne ut mer om dette tok NST kontakt med produsenten som er Teddy TV rundt den 1. September og sjekket litt rundt programmet kom den 5 oktober. Programmet er allerede per den 1. september så godt som ferdig. I dette velger produsenten å ha med seg noe medium, men har ikke valgt å ta med seg forskere eller andre som har kunnskap innen forskning innen det åndelige. De har ikke tatt kontakt med NST, Norsk Parapsykologisk Selskap (NPS) og heller ikke Society for Psychical Research i England. Society for Psychical Research er den ledende forskningsinstitusjon i verden innen dette og har forsket på disse fenomener siden 1882. NRK viser derfor ikke noen interesse i å ta med seg noe fagmiljø innen dette. 

Kontakt via medium
Når det gjelder undersøkelsen bruker de en metode som gjør kontakten med den avdøde svært vanskelig og ustabil. Når man skal ta kontakt med åndene gjør man dette for noen i familien som virkelig ønsker kontakt. Dette gjør at den avdøde får energi og motivasjon til å komme og prate gjennom mediumet. Under veis i en kanalisering etablerer mediumet en god kontakt og denne bevises. Alt dette skjer før man går inn på selve beskjeden, som i dette tilfelle skal være et avtalt ord fra Rolf Erik. Følger man en riktig prosedyre har mediumet muligheten til å få en beskjed som har en høy kvalitet og inneholder gode beviser. NRK prøvde dette med noen kjente medium. Blant disse var Gro-Helen Tørum og Lisa Williams fra USA som er stor her i Norge.  Når kanaliseringen skjer gjøres dette med en programleder som ønsker at mediumene skal feile og ikke med en familie som vil ha kontakt. NRK bruker derfor feil metode, som gjør det hele meget vanskelig. For å bevise kontkaten skulle Rolf Erik gi et løseord. Ordet som ble valgt var «Stokkafokkers», som er et konstruert ord og  ikke har noe med ned norsk språk å gjøre. Dette gjør det mer eller mindre umulig for noe medium å få det ned. Dette blir ikke tatt hensyn til og i stedet for å se på hva som stemmer fokusere de på at ingen kommer frem til det umulige løseordet. 

Nettundersøkelsen 
I den internasjonale nettundersøkelsen for medium og andre hopper de glatt over alle disse innledende faser og sier at deltakerne bare skal kunne ta kontakt og få ned det som står i brevet. Dette uten å ha noen i familien i nærheten og uten å få noen bekreftelse på at man har kontakt med Rolf Erik. Dette gjør det nesten umulig å få frem for et medium. Denne metoden er ikke umulig å bruke, men det gjør det hele svært mye vanskeligere. Forskjellen er omtrent som å sykle på en vei og sykle på en line på et sirkus. To tusen mennesker fra 26 land deltok og dessverre fikk ikke noen dette til.  Undersøkelsen har ikke noe med vanlig kontakt med avdøde å gjøre, her har de laget det så vanskelig at man er nødt til å feile. Hva han hadde skrevet var «To Messerschmitt Me 110 flyr inn in Gandsfjorden 9. april, dreier vest mens skyter mot Sola flyplass.»
NRK’ s konkludere med at det er mange falske medium og at man ikke kan snakke med de døde. Konklusjonen vil altså bygge på feil valg av metode, og derfor har hele undersøkelsen ha svært lite verdi og blir svært misvisende. Andre lignede bevis
Siden tema er oppe til diskusjon er det interessant å se på andre tilsvarende undersøkelser og konklusjoner fra dette. Innen denne forskningen har vi noe som «Book tests». I en bok undersøkelse ber man ånder på besøk om å gjengi tekst fra en tilfeldig bok eller en avis. Dette har derfor stor likhet med den undersøkelsen som NRK jobber med.
 
Andre mediums bevis
En av de mediums som har blitt testet innen dette var Gladys Osborne Leonard. Hun ble testet av Reverend C. Drayton Thomas og ble utgitt i hans bok «Some Recent Evidence of Survival». Meningen med undersøkelsene var blant annet å utelukke telepati til fordel for kommunikasjon med åndene. Metoden som ble brukt var at mediumet skulle gi detaljer fra en artikkel i neste dags avis. De brukte The Times. Innholdet fra åndene ble mottatt på en tid før neste dags avis var satt og før noen viste hva som ville stå hvor. På grunn av dette ville ikke noen kunne vite hva eller hvor i avisen noe ville stå (side og kollonne), ingen andre enn åndene som kan se frem i tid. Informasjonen fra åndene ble gitt til Society for Psychical Research innen klokken 18.00 dagen før avisen kom ut. En av disse testene ble utført den 13. Februar 1920.  Tolv forskjellige setninger ble gitt inn og hvor de ville stå i avisen. Av disse tolv var det bare to som var feil. 
En dag Gladys Osborne Leonard jobbet fikk hun en beskjed som fortalte videre. Dette var: «Se om du kan gå gjennom skogen uten å høre om billene. Så fikk hun beskjed om at mottakeren hjemme hos seg, et sted hun aldri hadde vært, kunne finne mer om dette i den niende boken i tredje hylle fra venstre i bokhyllen til høyre for døren inn til stuen. Se på side 37.  Når mottakeren kom hjem fant han frem denne setning som startet på side 36 og gikk over til 37: «Noen ganger kan du se spesielle merker på trærne som er laget av barkebillen. Som vi ser er det en sammenheng her. I en større undersøkelse med 532 boktester kunne det fastslås at hun Gladys hadde rett i 36 % av sine bokreferanser. 

Vi kan også referere til at vi også hadde slike tester i Norge. I boken «Vi her» fra 1931 og senere i «Vi overlever døden» fra 1934 av Ludvig Dahl fortelles de om boktester av hans datter det norske mediumet Ingeborg Køber. 
Fra den 15. August 1928, En seanse hjemme hos dem i Fredrikstad.
Mediumet Ingeborg sitter med en skriveplanchett (noe som gjør det lettere å holde på en penn), men går i stedet inn i en transe og begynner å prate. 
Ludvig går fra seanserommet og inn i stuen. Så spør han Helene, en av gjestene i seansen. «Hvilken bok jeg skal ta ut.» Helene foreslår bok 7 i øverste hylle fra venstre. Ingen skal vite hvilken bok han leser fra. Ingeborg bryter inn og sier at navnet på boken er «Wordsworth Poetical Works». «Jeg leser på side 316 øverste spalte: But more exalted with a brigther train and shall his bounty be disoensed in vain. Showered equally—“
Alt dette stemmer. Ingeborg forsetter med å gi flere detaljer om fra boken som også stemmer. 
Alt dette er svært gode bevis for at åndeverden er der å hjelper oss. Boktestene er ikke like bra som avisene siden teksten allerede er der i boken, og man kan påstå at dette kan leses synsk. Men sannsynligheten for dette er liten når man vet at Ingeborg hadde svært god kontakt med åndene i andre tester og sammenhenger.

 Med vennlig hilsen

André Kirsebom
Sørkedalsveien 74A
Oslo, Norway
Tlf 90 12 22 80 
www.aspirit.no
www.deprivilegerte.no 
https://www.facebook.com/healerkirsebom

Finn oss på Facebook