Norsk Spiritualist Forening - Nyheter

Ekstraordinær generalforsamling NSF

Den 27. September holder vi en ekstraordinær generalforsamling.

Agenda:
1. Er møtet lovlig satt?
2. Økning av prisen for medlemskap i NSF fra kr. 250,- til kr 300,- 
Vi har nå hatt samme pris i 10 år og det er på tide å øke prisen noe
for medlemskapet i NSF. Dette for å få noe bedre økonomi i foreningen.

Finn oss på Facebook