noenfr

nsf forside

Velkommen til nettsiden for Norsk Spiritualist Forening, Norsk Spiritualistisk Trossamfunn og Norsk Spiritualist Forening Healerforbund

Velkommen til nettsiden for 
 

Norsk Spiritualist Forening

Norsk Spiritualistisk Trossamfunn


Norsk Spiritualist Forening Healerforbund

Innkalling Generalforsamling NSF og NSFH 2019

Innkalling til Generalforsamling i NSF Norsk Spiritualist Forening

Generalforsamlingvil foregå Det Spirituelle Hjem, den 5. Mars 2018 kl. 20.00. Adresse: Hoff Terasse 6, 0275 Oslo
(Etter vår åndelige kveld, kl.18.30-20.00)

Innkallingen skal inneholde dagsorden, regnskap, årsmelding fra landsstyret samt tid og sted for møtet. Årsmelding og regnskap vil ettersendes til de som ønsker det når det er ferdig. Vedlagt er et foreløpig utkast til årsmelding. Ferdig og godkjent årsmelding vil bli lagt ut på nettet før møtet. Se på www.spiritualist.no Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet skal være skriftlig, signert og sendt landsstyret senest 3 uker før landsmøtet. Forslag som skal behandles på landsmøtet skal legges ut på nettsidene senest 1 uke før landsmøtet.

Saker som skal behandles av landsmøtet:
- Valg av ordstyrer
- Godkjenning av innkalling
- Valg av referent
- Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokoll
- Årsmelding
- Fremlegging og godkjenning av årsregnskap
- Innkomne saker: Skal vi som NSF søke medlemskap i ISF. International Spiritualist Federation.
- Valg av leder samt 1 medlem til styret, 6 sitter for et år til. Det er foreslått et medlem for mye, noe som gjøre at det vil bli valg.
- Oppnevnelse av revisor og valgkomitè for neste år.
Ønsker du mer informasjon om de innkommende saker eller regnskap, send e-post og vi vil sende det til deg som er medlem og har betalt medlemsavgiften.  

Foreløpige forsag til nytt styre er:
Leder: Andre Kirsebom (for 1 år)
Nest leder: Odd Arne Hagen (for 2 år) 
Kasserer: Joanna Hvalen (for 1 år)
Sekretær: Sybill Richardson (for 1 år)
Medlem: Mona Linn Larsen (for 1 år)

Medlem: Anne Fehn. (for 1 år)
Medlem: Bahram Aiobi (for 2 år)
Medlem: Maria Bugge (for 1 år)
Lokalt medlem: Aud Rameckers Baltzersen (fra lokal ledelse) 
Lokalt medlem: Birthe Romerheim (fra lokal ledelse)
Lokalt medlem: Odd Erik Johansen (fra lokal ledelse)
Lokalt medlem: Bodil Sæther (fra lokal ledelse)
Lokalt medlem: Sissel Sundheim (fra lokal ledelse) 
Lokalt medlem: Hege Elizabeth  Heia-Gideonsen (fra lokal ledelse)
Lokalt medlem: Susann Mahn (fra lokal ledelse)
Hilsen Styret i NSF

Innkalling til Generalforsamling i NSFH Norsk Spiritualist Forening Healerforbund
Generalforsamlingvil foregå Harldsheimen, den 7. Mars 2018 kl. 20.00. Adresse: Haraldsheimen,
Haraldsheimveien 4, 058 Oslo(Etter vår åndelige kveld, kl.18.30-20.00)

Innkallingen skal inneholde dagsorden, regnskap, årsmelding fra landsstyret samt tid og sted for møtet. Årsmelding og regnskap vil ettersendes til de som ønsker det når det er ferdig. Vedlagt er et foreløpig utkast til årsmelding. Ferdig og godkjent årsmelding vil bli lagt ut på nettet før møtet.  Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet skal være skriftlig, signert og sendt landsstyret senest 3 uker før landsmøtet. Forslag som skal behandles på landsmøtet skal legges ut på nettsidene senest 1 uke før landsmøtet. 

Saker som skal behandles av landsmøtet: 
- Valg av ordstyrer 
- Godkjenning av innkalling 
- Valg av referent 
- Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokoll 
- Årsmelding 
- Fremlegging og godkjenning av årsregnskap 
- Innkomne saker: Navnebytte 
- Oppnevnelse av revisor og valgkomitè for neste år. 
Ønsker du mer informasjon om de innkommende saker eller regnskap, send e-post og vi vil sende det til deg som er medlem og har betalt medlemsavgiften.