Bevis

De siste årene har flere og flere blitt alternative og har fått forståelsen for at vi som ånd lever evig selv om ikke kroppen vår gjør det. Likevel er det mange som er skeptiske til dette og mange som er i tvil. På sidene nedenfor vil vi derfor redegjøre for en del saker som kan bevise vår tro og filosofi.
Siden vil være under oppdatering utover vinteren og våren etter hvert som vi får skrevet inn flere saker.

Åndeverdenen ønsker å bevise at de lever videre etter at de har dødd. På grunn av dette prøver de så godt de kan å gi oss bevis på dette. Vi kan dele disse bevisene inn i flere kategorier. For å gjøre det enkelt har vi delt dem opp i bevis for mentalt mediumskap, fysisk mediumskap og healing.

Vi vil starte med å skrive om bevis innen mentalt mediumskap og fysisk mediumskap. Det vil etter hvert komme en underside med bevis for healing. På grunn av loven om alternativ behandling vil ikke den siden kunne være offentlig åpen siden det ikke er lov å markedsføre healing. Men du som er medlem hos oss vil kunne gå inn på siden, når den er ferdig. Vi vil da sende deg passord for siden.

 

Bevis innen mentalt mediumskap
Denne typen bevis er det som vi som oftest møter i vårt samfunn. Vi møter det gjennom det arbeidet medium gjør enten i sittinger eller på plattform. Vi vil i 2013 starte et prosjekt for å få flere bevis innen dette i Norge. Siden vil oppdateres utover året.

Gode bevis innen mentalt mediumskap får vi når bevisene er sterke og unike. Det betyr at mediumet ikke vil kunne ha gjettet seg til det som kommer. De beste bevis er når sitteren får opplysninger som de ikke kjenner, men som viser seg å stemme senere. Dette beviser da også at mediumet ikke kan ha lest informasjonen fra sitteren ved en synsk/telepatisk link. Du kan da være sikker på at man har en kontakt med ånden.

Eksempler vil komme

 

 

Bevis innen fysisk mediumskap

Innen fysisk mediumskap kreves det at alle som er til stede i en seance skal kunne observere det som skjer uten bruk av mediumistiske sanser. Det er en mengde bevis innen fysisk mediumskap. Vi skal starte med en case som er meget god. Den er et utdrag fra Maurice Barbanells bok ”This is Spiritualism”, kapittel 6.

Estelle Roberts og Maurice Barbanell
En av de mest kjente medium i England var Estelle Roberts på 1930 tallet. I en av hennes fysiske sirkler snakker åndene gjennom en trompet (megafon). I et slikt tilfelle svever trompeten rundt holdt oppe av strenger av ectoplasma som er produsert av mediumet. I den ene enden produseres det en stemmeboks som snakker til menneskene i seansen. Hennes guide Red Cloud snakker gjennom trompeten og forteller at han har med seg en ung jente som vil prate.
”Kjenner jeg henne?” spør jeg   
”Nei”, svarer guiden
”Mitt navn er Bessy Manning. Jeg døde av tuberkulose sist høst. Jeg har med meg min bror Tommy, han ble drept av at en bil kjørte over ham. Min mor har bedt. Hun leser din avis, og har spurt i sine bønner at Red Cloud en dag kunne bringe meg til henne.”
I avisen Psychic journal, som jeg var redaktør for på denne tiden hadde jeg beskrevet noen slike seanser, som Bessy forteller om at hennes mor hadde lest om.
”Jeg skal sende henne en beskjed i morgen,” fortalte jeg til jenta.
Bessy sa: ”Fortell mor hat jeg fremdeles har min to lange fletter. Jeg er 22 år og har blå øyne. Fortell henne at jeg ønsker å komme til henne. Hun er ikke rik – hun er fattig. Hun er velig lei seg siden hun har mistet oss begge.”
”Før jeg kan fortelle noe til din mor må jeg ha adressen hennes, for jeg kjenner henne ikke”.
Uten ventetid sier Bessy: ”Jeg skal fortelle deg. 14 Canterbury Street, Blackburn”.
Jeg hadde aldri hørt om damen noen gang men siden jeg stolte på åndeverden sendt jeg dette telegrammet til Mrs. Manning på den nevnte adressen. ”Din datter, Bessy, snakket til oss under Red Cloud sirkelen, sist kveld. To dager senere kommer det et brev som bekreftet at det stemte. Mrs. Manning ble inviter til neste sirkel. Hun kunne da bekrefte alle bevis så langt, samt at det kom mange flere fra åndeverden som kunne bekreftes. For mer info les boken til Maurice.

Denne historien bekrefter at åndene kan komme gjennom. Det at ingen kjente Mrs. Manning bekrefter også at informasjonen ikke kunne kommet fra Mrs. Manning eller fra noens underbeviste hjerne. Ingen som var der kjente eller kjente til denne kvinnen. Det bekrefter således at det måtte komme fra åndeverdenen.

The Scole Experiment
Et mer moderne eksempel kan komme fra Scole Experiment’ene. Informasjon om dette er tatt fra boken ”The Scole Experiment”.

Her er det en sirkel som sitter sammen i Scole gjennom flere år på 1990 tallet. En av de viktigste måtene åndene gav informasjon på var ved å legge bilder og tekst på en filmruller. Filmene ble ikke satt i et kamera men oppbevart i en låst boks under seansene. Svært mange vitenskapsmenn besøkte disse eksperimentene og en del av dem hadde også med egne filmer. Filmene ble fremkalt med en gang etter seansene. For mer info og foto fra dette eksperimentet sjekk denne siden. www.thescoleexperiment.com/index.htm

 

Dette er bare ett par eksempler. Vi vil legge til flere.
For flere eksampler se også siden om fysisk mediumskap.  

Bevis innen Healing
Her vil det senere komme en egen underside for medlemmer.

 

Andre bevis
Ved siden av de bevis som er over ligger det også en mengde bevis i at folk kan huske sine tidligere liv og i andre saker. Ønsker du å vite mer om tidligere liv ber vi deg se på disse bøkene.

Michael Newton "Sjelereiser"
En bok om livene mellom livene.
ISBN 82-04-10842-7

Tom Shroder ” Gamle Sjeler”
En bok om barn som husker sine tidligere liv.
ISBN 82-7413-597-2

Finn oss på Facebook