noenfr

DSH - Det spirituelle Hjem

Etter mange års sparing og venting skal vi endelig få vårt eget lokale. Vi har nå kjøpt et kjellerlokale på Hoff, som ligger nære Skøyen i Oslo. Navnet på stedet vil være "Det spirituelle Hjem"Logo DSH 1
Før vi kan starte å bruke det må vi vente på overtakelse og oppussing. Vi håper på at vi kan ta det i bruk i November, men vi vet ennå ikke helt om når oppussingen er ferdig. 
Vi vil derfor komme tilbake til åpningsdag når dette er klart. Vi har tatt opp et lån for å dekke deler av kjøpesummen og oppussing. Resten av midlene er sparte inntekter og gaver som vi har fått gjennom årene. 
Har du lyst til å gi en gave til oppussing av stedet er dette velkomment. 

 Mange av våre medlemmer har tidligere kommentert at vi burde ha vårt eget bygg. I det nye lokalet vil vi kunne holde kveldene våre, kurs, foredrag og ha et sted hvor vi vil kunne gi healing til folk

som trenger det. Det kan også være et sted å bare møtes. Her vil vi også kunne bygge opp et spirituelt bibliotek.

Innsamling til eget bygg

Vi ber privatpersoner og firma som ønsker å donere penger til dette, om å sette dette inn på konto: 1503 34 11933. Givere som donerer over kr. 500,- vil få sitt navn på giverlisten. 
Denne listen vil finnes på nettsidene våre, og den vil bli hengt opp i lokalet. Hvis ønskelig, kan man være anonym.

 

Vår booking Kalender