Mediumskap

Vi vil samle de mediumene i Norge som ønsker å jobbe i foreningen og trossamfunnet. Det vil holdes kurs innen plattform og  presentasjon. De som velger å jobbe videre vil også kunne få opplæring i Spiritualisme og  arbeide for trossamfunnet.
Medium i foreningen vil få en organisasjon som jobber for oss om yrkesgruppe og et felles møtested. Det nettsiden vil også etter hvert komme et sted om kan brukes til felles markedsføring.

Kanalisering -  Mentalt mediumskap

Et medium er en person som kan hjelpe deg med kontakt med åndeverden eller "den andre siden". Denne kontakten kaller vi kanalisering.

Siden Spiritualismen startet å utvikle seg på slutten av 1800 tallet har det blitt mer og mer akseptert at menneskenes ånd lever evig. Når vi dør går vår ånd tilbake til åndeverden og lever der. De aller fleste velger å bli reinkarnert og kommer tilbake til jorden flere ganger. Men selv om ånden ikke er her og er i en annen dimensjon kan vi kommunisere med dem.

Når familie og venner dør vil de følge med oss fra den andre siden. De beholder sin personlighet, men lærer likevel mye når de går over. Ofte bekymrer de seg over oss og prøver å passe så godt de kan på oss. Problemet er imidlertid at det er vanskelig for dem å kommunisere med oss.

Et medium vil kunne hjelpe med denne kommunikasjonen. Dine kjære vil kunne hjelpe deg i din hverdag, de vil kunne sende deg kjærlighet og fortelle hvordan de har det.

Når man går til et medium vil ofte en time deles inn i to deler. Først vil man finne frem til hvem det er som kommer igjennom og du vil få vite saker om personen som bekrefter at det en din familie/venn som kommer igjennom. Denne delen kaller vi beviser. Når man har stadfestet hvem der er og at det er den personen vil man komme til den delen som inneholder budskapet. Budskapet kan være enkelt eller detaljert.

Alle ånder som kommer igjennom vil være vennlige ånder. Seriøse medier trekker ikke til seg ånder med problemer, så det er ingen fare ved å etablere kontakt med den andre siden.

Fysisk mediumskap

Det finnes også en annen type mediumskap som kalles for fysisk mediumskap. I denne type mediumskap vil det skje fysiske fenomen utenfor mediumet. Når man observerer dette vil alle om er til stede oppleve det samme. Det kan være via følelser, syn eller hørsel. Denne form for mediumskap er sjeldent. Vil du vite mer om dette så finner du en egen side om dette på menyen.

Hvordan skille ut et godt mentalt medium:

Det er stor forskjell på de som jobber med mediumskap. Det er ikke lett for deg som vil kontakte et medium å vite om det er bra eller ikke. Anbefalinger fra andre kan ofte være en måte å finne ut om mediumet er bra eller ikke. Hvis du ikke har det har vi satt opp noen enkle regler for hvordan du kan skille ut et godt medium.
Husk likevel at mediumet av og til er nødt ti å bruke litt tid for å jobbe seg inn og skaffe den riktige kontakten.
Det er ikke alltid at et medium kan bestemme hvem som skal komme igjennom. Den du har behov for kommer igjennom. Du kan ønske deg noen, men det er åndeverden som bestemmer.
For kontakt (kanalisering) med en avdød, en som er på den andre siden:

Det første mediumet må gjøre er å bevise hvem som han/hun har med seg.
Å si at jeg har med meg din mor eller noe sånt er en påstand og ikke noe bevis. Be mediumet fortelle noe om denne personen slik at du kan kjenne personen igjen.
Gode eksempler på hva som kan komme frem er:

  • Utseende, høyde, kroppsbygning, øyenfarge, holdning, spesielle kjennetegn, personlighet.
  • (klær og sko er ikke viktig om det ikke var noe helt spesielt og typisk)
  • Alder ved død, når personen døde, fødselsdag, fødselsmåned, dødsårsak og måte.
  • Navn på personen, eller andre rundt personen,
  • Hvem han/hun er i forhold til den som det kanaliseres for.  (mor, bestefar, onkel, venn, etc.)
  • Antall søsken han/hun hadde selv, antall barn.
  • Hvor personen bodde, geografi, huset, gatenummer, hvordan det så ut der.
  • Arbeide som personen hadde, hobby, hva den likte å gjøre.
  • Spesielle ting som personen hadde, gjerne ting du har et forhold til og/eller har nå.
  • Alle andre saker som kan bevise hvem det er du har med deg.

Når man vet hvem som har kommet igjennom kan mediumet gi deg en beskjed fra den som kommer igjennom. Husk at spirit fremdeles har sin personlighet og at det som kommer igjennom må tolkes med det i minnet. De har en større forståelse og kunnskap, men de kan fremdeles ha sine meninger. Så husk at det er en mening ikke den eneste sannhet.

Ting å se etter som gjør en kanalisering ennå bedre:
Hvis mediumet sier noe som du ikke vet, husk at det kan stemme like vel. Skriv det opp og sjekk det. Hvis det viser seg å stemme, er dette et ennå bedre bevis på at mediumet hadde med seg den avdøde. Da bevises det at han ikke kan ha tappet den informasjonen fra deg.
Så ting du ikke vet er bra, bare det ikke blir for mye av det. Max 5-10 %

Saker som har skjedd deg etter at personen har dødd, er også en fin ting. Det viser at personen er med deg, og passer på deg. Det viser at de fremdeles er der. Dette er saker mediumet også kan ta i fra deg, men likevel er dette viktig informasjon hvis det kommer fra den avdøde og at det kobles sammen med saker som du vet at de hadde ment.

Fremtiden.

Forteller mediumet deg noe som skal skje i framtiden som skjer et dette et tegn på et godt medium. Likevel er det ikke bra å gjøre dette, og det frarådes. Ofte kan saker bli som selvoppfyllende profetier. Medium bør derfor si lite om det.
Husk også, at du hele tiden har dine personlige valg. En spådom er bare en sannsynlig fremtid, ikke en fastsatt en. Du kan påvirke den hvis du vil.
Er du i tvil om noe, besøk flere medium for å dobbeltsjekke. Kun hvis du hører det samme flere stede og du ikke på noen måte har gitt dem noe hint kan du være mer sikker.

Bevis:

Hvis mediumet har gjort det som er beskrevet ovenfor vil det være godt nok bevis i seg selv. Er infomrasjonen god nok og detaljert nok vil ikke noe medium klare å gjette seg frem til dette. Et viktig poeng her er at noe av de som de sier bør være overraskende for dere begge. De bevis som er gode er der det vil gjelde for mindre enn 50% av befolkningen. Et eksempel:  Hvis mediumet sier at de hadde en gård og at hovedhuset var hvitt er dette så vanlig at det ikke er noe bevis. Hvis derimot han sier at hovedhuset var gult og dette stemmer er dette et godt bevis på at mediumskapet er genuint.  

Guider:

jan-pic1_webSkal et medium kanalisere guider, engel eller skytsengel, bør han eller hun også fortelle noe om deg som personen ikke vet.
På den siden kan du i hvert fall være sikker på at de kan det. (om du ikke kjenner mediumet)

Skal du være sikker på en guide/hjelper, sjekk alltid med mer enn et medium. Hvorfor ønsker man å vite noe om sin Guide?
Din Guide er en som er med deg og passer på deg hele livet. Det å kjenne denne energien er fint for det gir oss trygghet og glede.
Da vet du mer om hvem som er med å påvirke livet ditt.

Kan man ha mer enn en?   Ja man kan ha flere guider. Man har en hovedguide og kanskje en eller flere for healing, utvikling og for filosofi.

Englene 

Slik jeg ser det er vi alle engler. Enten vi i øyeblikket er i en fysisk form eller ikke, er vi alle engler. Ordet engel bare et vakkert ord brukt på energi, lys, en essens vi alle er, og englene har selvsagt ikke vinger. Som oss som er her på jorden i fysisk form, er også de gjenværende englene på ulike stadier i sin utvikling og alle har ulike oppgaver å fylle i dette universet. Noen velger å jobbe som skytsengler for enkeltmennesker, andre som beskyttere for byer eller nasjoner og andre oppgaver. Det er mange ulike navn på ulike engler og oppstegne mestre og annet, men for meg er vi altså alle engler som vandrer på utviklingens vei mot vårt felles opphav; Gud/Kilden/Lyset/Kjærligheten. Englene har eksistert i alle de store religionene og filosofiene opp gjennom tidene, og blir alltid beskrevet som esoteriske lysvesener med overnaturlige krefter og en uttømmelig kilde til kjærlighet og visdom. Engler er åndelige vesener med en høyere bevissthet enn mange av oss mennesker ettersom de ikke er fysiske og de har kommet lenger i sin utvikling (en måte å definere en engel på, er å si at de som ikke lenger inkarneres i en kropp og som har kommet lenger i sin utvikling, kalles engler) enn de fleste av oss her på jorden. De ser et mer helhetlig bilde av universet og hvordan det fungere og hvordan alt henger sammen og deres bistand og kjærlighet er en uvurderlig hjelp og velsignelse for oss som vi må bli mer bevisst på. Jo mer vi innlemmer englene i våre daglige liv, jo enklere blir det for oss å skape liv fylt med fred, toleranse, visdom, takknemlighet og kjærlighet overfor hverandre og ikke minst oss selv.

Engler er selve uttrykket for den guddommelige kjærlighet og barmhjertighet til menneskene og englenes gaver kan være til stor nytte og hjelp for oss den dagen vi er rede til å ta imot.

Stadig flere mennesker opplever styrken og visdommen til disse guddommelige skapningene, og ønsker at englene skal bli en del av deres liv, og mange førstehåndsmøter har en ting til felles: erfaringen etterlater personen med en dypfølt opplevelse av et guddommelig og kjærlig nærvær. Folk beskriver ekte og sterke følelser om et kjærlighetsmøte med en kilde så intens at det nærmest har vært smertefullt. Møter med engler beskrives ofte som overjordiske opplevelser. Det de står igjen med er en overveldende følelse av åndelig kjærlighet, og en fornyet følelse av velvære. En slik opplevelse gir ofte mottakeren et ønske om å forandre sitt liv og følge det han/hun ser som en mer meningsfylt åndelig vei. Mange mennesker som opp igjen tidene som har fått et kall, har fått sin beskjed sendt med en eller flere engler. Og det er helt naturlig ettersom englene er Guds budbringere i dette universet. I følge Doreen Virtue vil ikke englene at vi skal be til dem da de ikke vil bli helliggjort og de mener at bare Gud er verdig den æren. Hun sier at englene vil vi skal henvende oss til dem når vi trenger hjelp og vi kan også samtale med dem.

Engler er uatskillelige fra Kilden, den Guddommelige skaper, Gud eller hva en velger å kalle den Guddommelige kraften. Noen mener også at engler heller ikke kan skilles fra sine vitner i det øyeblikket et menneske har opplevd deres tilstedeværelse - man kan ikke skille observatøren fra den observerte. Men engler etterlater seg ikke fotavtrykk). Engler er spirituelle vesener med enorm intensitet, visdom og hengivenhet. De kan skape stor glede, de kan lege dype sår, de oppfordrer til respekt for planeten Jorden og til kjærlighet til alle vesener. Men mest av alt representerer englene en indre fred som følger av en gjenforening med kjærlighet til Gud, eller Kilden.

Vi mennesker har en enorm kapasitet til å elske og englene kan hjelpe oss å utrykke dette potensialet. Engler er ren kjærlighet, fred og glede, mer virkelig enn den mest intense følelse, sterkere enn noen fysisk kraft.

Ordet engel kommer fra det greske aggelos, budbringer, som igjen i sin tur er en tolkning av det bibelsk-hebraiske malakk. Englene finnes som en gyllen tråd i alle de store religionene - buddhismen, kristendommen, hinduismen, islam, jødedommen - og handler om ren og uforbeholden kjærlighet.

For meg personlig i min hverdag betyr mitt samarbeid med englene nesten alt. Uten dem hadde jeg ikke kunnet gjøre jobben min (jeg jobber som healer/medium og holder kurs i bl.a. det å få kontakt med guider og engler) og jeg hadde sannsynligvis ikke vært her på Jorden heller. Englene er alltid med oss alle og vi alle minimum en guide (eller skytsengel som de også kalles) med oss og de fleste har flere enn en. Englene gir healing og hjelp til oss på mange ulike måter, som f.eks. at de omslutter oss i deres uttømmelige kjærlighetskilde, healer og reparerer vår aura, de hjelper oss med å finne løsninger og sette ideer ut i livet, de assistere og forsterker healingen under healing og kanalisering, og vi villige til å gi slipp på problemene våre og har tillit til at englene vil hjelpe oss å finne løsninger,  vil de gjøre det og de sender hele tiden telepatiske beskjeder til oss via vår underbevissthet og eller med tegn i vår hverdag - vi må bare være åpne nok til å fange dem opp.

Det flotte med engler er at mennesker i alle aldre kan få kontakt med dem og deres evne til healing og kjærlighet. Det eneste det som regel krever av oss er et åpent hjerte og sinn og en villighet til å samarbeide med englene. Kontakt med englene kan man få hvor eller når som helst. Det krever ikke noe spesielt sted eller en spesiell tid på døgnet; når du er klar til å få kontakt, vil de nærme seg deg. Det kreves heller ikke hjelp av en healer eller et medium for å få kontakt, men noen ganger kan nok det hjelpe prosessen i gang. Men, som sagt, er det enkelte ting englene liker og da kan du bruke dem til å tiltrekke deg dem lettere. Den dagen du bestemmer deg for at du vil ha kontakt, vil du åpne opp uansett hvor du er og hva du driver med. For min del tar jeg kontakt med englene hvor jeg enn er, hjemme, ute eller under behandling av klienter. Englene er der alltid, det er vi som må lære oss å stole på dem og være åpne for at de er tilgjengelige når vi måtte ha behov for deres hjelp. Det er aldri englene som ikke kommer, det er vi som ikke tror eller er åpne nok.

Vi vil samle de mediumene i Norge som ønsker å jobbe i foreningen og trossamfunnet. Det vil holdes kurs innen plattform og  presentasjon. De som velger å jobbe videre vil også kunne få opplæring i Spiritualisme og  arbeide for trossamfunnet.
Medium i foreningen vil få en organisasjon som jobber for oss om yrkesgruppe og et felles møtested. Det nettsiden vil også etter hvert komme et sted om kan brukes til felles markedsføring.

 

Kanalisering
Hvordan skille ut et godt medium
Guider
Engler

Kanalisering -  Mentalt mediumskap                             

Et medium er en person som kan hjelpe deg med kontakt med åndeverden eller "den andre siden". Denne kontakten kaller vi kanalisering.

Siden Spiritualismen startet å utvikle seg på slutten av 1800 tallet har det blitt mer og mer akseptert at menneskenes ånd lever evig. Når vi dør går vår ånd tilbake til åndeverden og lever der. De aller fleste velger å bli reinkarnert og kommer tilbake til jorden flere ganger. Men selv om ånden ikke er her og er i en annen dimensjon kan vi kommunisere med dem.

Når familie og venner dør vil de følge med oss fra den andre siden. De beholder sin personlighet, men lærer likevel mye når de går over. Ofte bekymrer de seg over oss og prøver å passe så godt de kan på oss. Problemet er imidlertid at det er vanskelig for dem å kommunisere med oss.

Et medium vil kunne hjelpe med denne kommunikasjonen. Dine kjære vil kunne hjelpe deg i din hverdag, de vil kunne sende deg kjærlighet og fortelle hvordan de har det.

Når man går til et medium vil ofte en time deles inn i to deler. Først vil man finne frem til hvem det er som kommer igjennom og du vil få vite saker om personen som bekrefter at det en din familie/venn som kommer igjennom. Denne delen kaller vi beviser. Når man har stadfestet hvem der er og at det er den personen vil man komme til den delen som inneholder budskapet. Budskapet kan være enkelt eller detaljert.

Alle ånder som kommer igjennom vil være vennlige ånder. Seriøse medier trekker ikke til seg ånder med problemer, så det er ingen fare ved å etablere kontakt med den andre siden.

Hvordan skille ut et godt medium:

Det er stor forskjell på de som jobber med mediumskap. Det er ikke lett for deg som vil kontakte et medium å vite om det er bra eller ikke. Anbefalinger fra andre kan ofte være en måte å finne ut om mediumet er bra eller ikke. Hvis du ikke har det har vi satt opp noen enkle regler for hvordan du kan skille ut et godt medium.
Husk likevel at mediumet av og til er nødt ti å bruke litt tid for å jobbe seg inn og skaffe den riktige kontakten.
Det er ikke alltid at et medium kan bestemme hvem som skal komme igjennom. Den du har behov for kommer igjennom. Du kan ønske deg noen, men det er åndeverden som bestemmer.
For kontakt (kanalisering) med en avdød, en som er på den andre siden:

Det første mediumet må gjøre er å bevise hvem som han/hun har med seg.
Å si at jeg har med meg din mor eller noe sånt er en påstand og ikke noe bevis. Be mediumet fortelle noe om denne personen slik at du kan kjenne personen igjen.
Gode eksempler på hva som kan komme frem er:

 Utseende, høyde, kroppsbygning, øyenfarge, holdning, spesielle kjennetegn, personlighet.
(klær og sko er ikke viktig om det ikke var noe helt spesielt og typisk)

Alder ved død, når personen døde, fødselsdag, fødselsmåned, dødsårsak og måte.

Navn på personen, eller andre rundt personen,

Hvem han/hun er i forhold til den som det kanaliseres for.  (mor, bestefar, onkel, venn, etc.)

Antall søsken han/hun hadde selv, antall barn.

Hvor personen bodde, geografi, huset, gatenummer, hvordan det så ut der.

Arbeide som personen hadde, hobby, hva den likte å gjøre.

Spesielle ting som personen hadde, gjerne ting du har et forhold til og/eller har nå.

Alle andre saker som kan bevise hvem det er du har med deg.

Når man vet hvem som har kommet igjennom kan mediumet gi deg en beskjed fra den som kommer igjennom. Husk at spirit fremdeles har sin personlighet og at det som kommer igjennom må tolkes med det i minnet. De har en større forståelse og kunnskap, men de kan fremdeles ha sine meninger. Så husk at det er en mening ikke den eneste sannhet.

Ting å se etter som gjør en kanalisering ennå bedre:

Hvis mediumet sier noe som du ikke vet, husk at det kan stemme like vel. Skriv det opp og sjekk det. Hvis det viser seg å stemme, er dette et ennå bedre bevis på at mediumet hadde med seg den avdøde. Da bevises det at han ikke kan ha tappet den informasjonen fra deg.

Så ting du ikke vet er bra, bare det ikke blir for mye av det. Max 5-10 %

 Saker som har skjedd deg etter at personen har dødd, er også en fin ting. Det viser at personen er med deg, og passer på deg. Det viser at de fremdeles er der. Dette er saker mediumet også kan ta i fra deg, men likevel er dette viktig informasjon hvis det kommer fra den avdøde og at det kobles sammen med saker som du vet at de hadde ment.

 Fremtiden.

 Forteller mediumet deg noe som skal skje i framtiden som skjer et dette et tegn på et godt medium. Likevel er det ikke bra å gjøre dette, og det frarådes. Ofte kan saker bli som selvoppfyllende profetier. Medium bør derfor si lite om det.

Husk også, at du hele tiden har dine personlige valg. En spådom er bare en sannsynlig fremtid, ikke en fastsatt en. Du kan påvirke den hvis du vil.

 Er du i tvil om noe, besøk flere medium for å dobbeltsjekke. Kun hvis du hører det samme flere stede og du ikke på noen måte har gitt dem noe hint kan du være mer sikker.

 

 Guider:

Skal et medium kanalisere guider, engel eller skytsengel, bør han eller hun også fortelle noe om deg som personen ikke vet.
På den siden kan du i hvert fall være sikker på at de kan det. (om du ikke kjenner mediumet)

Skal du være sikker på en guide/hjelper, sjekk alltid med mer enn et medium.

Hvorfor ønsker man å vite noe om sin Guide.

Din Guide er en som er med deg og passer på deg hele livet. Det å kjenne denne energien er fint for det gir oss trygghet og glede.
Da vet du mer om hvem som er med å påvirke livet ditt.

Kan man ha mer enn en?   Ja man kan ha flere guider. Man har en hovedguide og kanskje en eller flere for healing, utvikling og for filosofi.

 

 

Englene  

Slik jeg ser det er vi alle engler. Enten vi i øyeblikket er i en fysisk form eller ikke, er vi alle engler. Ordet engel bare et vakkert ord brukt på energi, lys, en essens vi alle er, og englene har selvsagt ikke vinger. Som oss som er her på jorden i fysisk form, er også de gjenværende englene på ulike stadier i sin utvikling og alle har ulike oppgaver å fylle i dette universet. Noen velger å jobbe som skytsengler for enkeltmennesker, andre som beskyttere for byer eller nasjoner og andre oppgaver. Det er mange ulike navn på ulike engler og oppstegne mestre og annet, men for meg er vi altså alle engler som vandrer på utviklingens vei mot vårt felles opphav; Gud/Kilden/Lyset/Kjærligheten. Englene har eksistert i alle de store religionene og filosofiene opp gjennom tidene, og blir alltid beskrevet som esoteriske lysvesener med overnaturlige krefter og en uttømmelig kilde til kjærlighet og visdom. Engler er åndelige vesener med en høyere bevissthet enn mange av oss mennesker ettersom de ikke er fysiske og de har kommet lenger i sin utvikling (en måte å definere en engel på, er å si at de som ikke lenger inkarneres i en kropp og som har kommet lenger i sin utvikling, kalles engler) enn de fleste av oss her på jorden. De ser et mer helhetlig bilde av universet og hvordan det fungere og hvordan alt henger sammen og deres bistand og kjærlighet er en uvurderlig hjelp og velsignelse for oss som vi må bli mer bevisst på. Jo mer vi innlemmer englene i våre daglige liv, jo enklere blir det for oss å skape liv fylt med fred, toleranse, visdom, takknemlighet og kjærlighet overfor hverandre og ikke minst oss selv.

Engler er selve uttrykket for den guddommelige kjærlighet og barmhjertighet til menneskene og englenes gaver kan være til stor nytte og hjelp for oss den dagen vi er rede til å ta imot.

Stadig flere mennesker opplever styrken og visdommen til disse guddommelige skapningene, og ønsker at englene skal bli en del av deres liv, og mange førstehåndsmøter har en ting til felles: erfaringen etterlater personen med en dypfølt opplevelse av et guddommelig og kjærlig nærvær. Folk beskriver ekte og sterke følelser om et kjærlighetsmøte med en kilde så intens at det nærmest har vært smertefullt. Møter med engler beskrives ofte som overjordiske opplevelser. Det de står igjen med er en overveldende følelse av åndelig kjærlighet, og en fornyet følelse av velvære. En slik opplevelse gir ofte mottakeren et ønske om å forandre sitt liv og følge det han/hun ser som en mer meningsfylt åndelig vei. Mange mennesker som opp igjen tidene som har fått et kall, har fått sin beskjed sendt med en eller flere engler. Og det er helt naturlig ettersom englene er Guds budbringere i dette universet. I følge Doreen Virtue vil ikke englene at vi skal be til dem da de ikke vil bli helliggjort og de mener at bare Gud er verdig den æren. Hun sier at englene vil vi skal henvende oss til dem når vi trenger hjelp og vi kan også samtale med dem.

Engler er uatskillelige fra Kilden, den Guddommelige skaper, Gud eller hva en velger å kalle den Guddommelige kraften. Noen mener også at engler heller ikke kan skilles fra sine vitner i det øyeblikket et menneske har opplevd deres tilstedeværelse - man kan ikke skille observatøren fra den observerte. Men engler etterlater seg ikke fotavtrykk). Engler er spirituelle vesener med enorm intensitet, visdom og hengivenhet. De kan skape stor glede, de kan lege dype sår, de oppfordrer til respekt for planeten Jorden og til kjærlighet til alle vesener. Men mest av alt representerer englene en indre fred som følger av en gjenforening med kjærlighet til Gud, eller Kilden.

Vi mennesker har en enorm kapasitet til å elske og englene kan hjelpe oss å utrykke dette potensialet. Engler er ren kjærlighet, fred og glede, mer virkelig enn den mest intense følelse, sterkere enn noen fysisk kraft.

Ordet engel kommer fra det greske aggelos, budbringer, som igjen i sin tur er en tolkning av det bibelsk-hebraiske malakk. Englene finnes som en gyllen tråd i alle de store religionene - buddhismen, kristendommen, hinduismen, islam, jødedommen - og handler om ren og uforbeholden kjærlighet.

 

For meg personlig i min hverdag betyr mitt samarbeid med englene nesten alt. Uten dem hadde jeg ikke kunnet gjøre jobben min (jeg jobber som healer/medium og holder kurs i bl.a. det å få kontakt med guider og engler) og jeg hadde sannsynligvis ikke vært her på Jorden heller. Englene er alltid med oss alle og vi alle minimum en guide (eller skytsengel som de også kalles) med oss og de fleste har flere enn en. Englene gir healing og hjelp til oss på mange ulike måter, som f.eks. at de omslutter oss i deres uttømmelige kjærlighetskilde, healer og reparerer vår aura, de hjelper oss med å finne løsninger og sette ideer ut i livet, de assistere og forsterker healingen under healing og kanalisering, og vi villige til å gi slipp på problemene våre og har tillit til at englene vil hjelpe oss å finne løsninger,  vil de gjøre det og de sender hele tiden telepatiske beskjeder til oss via vår underbevissthet og eller med tegn i vår hverdag - vi må bare være åpne nok til å fange dem opp.

 

Det flotte med engler er at mennesker i alle aldre kan få kontakt med dem og deres evne til healing og kjærlighet. Det eneste det som regel krever av oss er et åpent hjerte og sinn og en villighet til å samarbeide med englene. Kontakt med englene kan man få hvor eller når som helst. Det krever ikke noe spesielt sted eller en spesiell tid på døgnet; når du er klar til å få kontakt, vil de nærme seg deg. Det kreves heller ikke hjelp av en healer eller et medium for å få kontakt, men noen ganger kan nok det hjelpe prosessen i gang. Men, som sagt, er det enkelte ting englene liker og da kan du bruke dem til å tiltrekke deg dem lettere. Den dagen du bestemmer deg for at du vil ha kontakt, vil du åpne opp uansett hvor du er og hva du driver med. For min del tar jeg kontakt med englene hvor jeg enn er, hjemme, ute eller under behandling av klienter. Englene er der alltid, det er vi som må lære oss å stole på dem og være åpne for at de er tilgjengelige når vi måtte ha behov for deres hjelp. Det er aldri englene som ikke kommer, det er vi som ikke tror eller er åpne nok.

 

Finn oss på Facebook