noenfr

Medlemsblad 2018

Vi har hatt medlemsblader siden 2010 og siden 2011 har det vært to nummer i året.
Disse bladene kan du nå få i vanlig post eller du kan få det som e-post.
I tillegg til dette vil noen av medlemsbladene være tilgjenglige på denne siden som PDF filer.
(Bladene har vært laget i forskjelige format, og derfor vil vi ikke kunne legge ut alle blader, men etter hvert vil vi prøve å få en del ut)

blad 16 forside copy          Spiritualisten sommer 2018 v2          SP 19                 

forside klokke healing           10 år forside copy          medlemsblad tom         sp 12         sp 11

 

sp 10            sp 9           sp 8        sp 7        sp 6

 

medlemsblad tom           sp 4           sp 3        sp 2         sp 1

Utskrift