Norwegian English French

Healing

Nye Etikkurs -Nye regler for alternativbehandlere

På grunn av økte krav til Etikk og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære) kurs innen bransjen for Alternativ Behandling, har vi i NSFH utvided våre kurs innen dette. Det nye omfanget vil etter bransjestandarden være kurs med minst 50 timer fordelt på forelesninger, selvstudie, gruppearbeide og oppgaveskrivning. Det vil også bli eksamen på alle disse kursene.

De fleste kursene er blitt endret.  Kursene endres og dette implementeres fortløpende. 
Friedhurst