Gratis healing!

På vegene av NST Norsk Spiritualistisk Trossamfunn tilbyr Spirituell Prest og healer André Kirsebom gratis healing på tirsdager mellom kl. 10.00 og kl. 14.00. Dette for å hjelpe trengene som har behov for healing. For mer informasjon se websiden www.aspirt.no

 

Ny spirituell prest

 Norge har fått en nye spirituell prest. Den 27. Januar ble Manuela Johansen ordinert til
Spirituell prest i NST. Med stor glede ønsker 
vi henne velkommen inn i kolleiget av spirituelle prester. Vi er sikre på at hun har en lysende fremtid foran seg i sitt virke.
Manuela har allerde vært mye rundt som medium og regnes som en av de beste medium i Norge. Nå får vi se ennå mer fra henne og det er flott.
Hun har allerde planlagte vielser og andre seremonier i 2016 og 2017. GRATULERER!
Hun er den andre spirituelle presten vi har utdannet. Det er meget viktig for oss at vi har mang som kan gjøre en god jobb for våre medlemmer.
manuela sml

 

 

Seremonier

Vi har meget varkre seremonier som vi kan tilby deg. Seremonier som Vielse, Navedag, Konfirmasjon og Gravferd. Disse kan vi holde hvor du måtte ønske det i hele landet. Les mer om disse på nettsiden vår.

Vi trenger også flere Spirituelle Prester. Så hør med oss om å ta en utdannelse innen dette!

Konfirmasjon 2017

Det er nå på tide å melde seg på konfirmasjon for 2017. For å finne ut mer om vår konfirmrasjon kan du gå inn på siden om konfirmasjon og våre tilbud om dette. Vi konfirmerer i hele Norge. Vi har hatt konfimrasjoner i flere år nå og konfirmere ungdommer fra hele landet. Medl deg på nå og konfirmer deg til våren. Bildet viser Spirituell Prest Manuela Johansen under en konfimrasjon. . 

Spirituell prest/prestinne

Ønsker du å kunne utføre seremonier som Vielser, navnedager, konfirmasjoner og graverder. Vi trenger flere spirituelle prester i NST. Vi søker flere mennesker som ønsker å utdanne seg til Spirituell Prest. medaljer sml

Vi kan tilby et 4 års deltidsstudie som utdanner deg til dette. Etter to år kan man bli Seremonileder og etter fire år Spirituell Prest eller Prestinne. Vi ønsker søkere fra hele landet. Er du aktiv i miljøet vårt vil deler av din utdannelse kunne sponses. Ta kontakt, send en e-post eller ring oss.

Andre' Kirsebom

Verdisyn

Den senere tiden har det vært mange uroligheter rundt om i verden etter at filmen som hetser Mohammed kom ut på Youtube. Derfor er det på sin plass at vi kommer med vår filosofi rundt dette. 
NST tar avstand fra alle som rakker ned på religioner. Vi respekterer at alle må få lov til å ha sin tro, og finne sin veg til Gud. Det er mer enn èn vei å møte Gud og derfor må alle religioner likestilles. Vi som spiritualister har funnet vår vei som passer oss, men alle mennesker må få finne sin egen vei.
Som leder for NST har jeg et ordspråk som går som følger. "Jeg vil heller møte en god Kristen på gaten enn en dårlig Spiritualist". Med dette mener jeg at det er vår oppførsel, etikk og holdninger som gjør oss til et godt eller dårlig menneske, ikke hva vi tror på. Når det er sagt, betyr ikke dette at vi liker alt som finnes i andre religioner. Spesilet gjelder dette hvordan en del av dem utøves. Vi er blant annet for at begge kjønn skal ha like muligheter og rettigheter. Dette er det mange religoner som ikke respekterer, og vi er ikke enig med slik tankegang.
Spiritualismen tar både vare på enkeltmenneske og samfunnet. Dette er viktig i den verden vi har i dag. For å nå ut ønsker vi å spre våre holdninger gjennom informasjon for å skape en bedre verden. Likvel ønsker vi ikke å tvinge noe på andre mennesker gjennom misjonering. Vi tror og håper at flere etter hvert vil bli spiritualister og få det samme verdigrunnlag som oss.

Av Andre Kirsebom, Leder NST

Finn oss på Facebook