noenfr

Eget bygg - Spirituelt Senter

Mange av våre medlemmer har kommentert at vi burde ha vårt eget bygg. I dette vil vi kunne holde kveldene våre, holde kurs, foredrag og ha et sted hvor vi vil kunne gi healing til folk som trenger det. Vi vil og kunne bygge opp vårt spirituelle bibliotek. Vi tar og imot bøker til vår bibliotek.

Det er vår intensjon å få et bygg, men så langt har vi vært nødt til å leie oss inn steder. Vi er veldig glade for å få være i festsalen på Bolteløkka skole i Oslo, men det har noen ulemper. Skolen har egne arrangementer så vi kan ikke være der enkelte uker, spesielt i desember og på sommeren. Vi mangler og lagringsplass, og det er ikke så lett å utsmykke stedet.
Økonomi er årsaken til at vi ikke har skaffet vårt eget sted. For å få kjøpt et senter trenger vi noen millioner kroner som egenkapital.
Vi starter derfor en innsamling til vårt eget sted.

Eget byggInnsamling til eget Bygg

Vi ber privatpersoner og firma som ønsker å gi penger til dette om å sette dette inn på konto. 1503 34 11933
Givere som gir over kr. 500,- vil komme inn på en liste over givere. Ønsker man det kan man gi anonymt.
Denne listen vil finnes på nettet og den vil henges opp når vi endelig får bygget vårt.
Vi vet at det kan ta tid å samle et beløp stort nok til å kjøpe et sted, men en gang må vi starte.
Det som står på vår konto er en blanding av Gaver fra medlemmer, kaffepenger fra samlinger,  overføring fra egen drift, offentlig støtte og renter.

På vår byggkonto står det nå ca. Kr: 2.705 000,-

Givere til bygg:

 

1   Eli Lund
2   André Kirsebom
3   Anne Wigdes Tjemsland
4   Signe Sandvig
5   Filip Leander
6   Tim & Janett  Abbott
7   Annelise Haüpl Kirsebom
8   Bjørg M. Leonardsen
9   Tone Elisabeth Aasvang
10   Wenche Viken
11   Arne Støvland
12   Margareth Eliassen
13   Audun Lindhjem
14   Caroline Haavaag
15   Lars Roth


Listen over givere vil være slik at de som har gitt mest totalt vil stå øverst.
Gir man litt hvert år, vil plasseringen på listen baseres på det totale du har gitt.

 

Bilde til høyre er kun et illustrasjonsfoto. Det er et spirituelt kirkebygg fra 1800 tallet