noenfr

Eget bygg - Spirituelt Senter

Etter mange års sparing og venting skal vi endelig få vårt eget lokale. Vi har nå kjøpt et kjellerlokale på Hoff, som ligger nære Skøyen i Oslo. Navnet på stedet vil være "Det spirituelle Hjem"Logo DSH 1

Før vi kan starte å bruke det må vi vente på overtakelse og oppussing. 
Vi vil starte med prøvedrift fra den 4 Desember, og første healingkveld vil skje den 11. desember. kl. 18.30 

I det nye lokalet vil vi kunne holde kveldene våre, kurs, foredrag og ha et sted hvor vi vil kunne gi healing til folk som trenger det. Det kan også være et sted å bare møtes. Her vil vi også kunne bygge opp et spirituelt bibliotek.

Innsamling til eget bygg

Vi ber privatpersoner og firma som ønsker å donere penger til dette, om å sette dette inn på konto: 1503 34 11933. Givere som donerer over kr. 500,- vil få sitt navn på en giverliste på vår hjemmeside. 
Den første opprinnelige som var frem til 4. Desember 2018 vil bli hengt opp i lokalet.
Fra nå av vil vil vi samle inn penger til neste bygg vi kjøper. Dette vil kunne komme i hvilket som helst av våre avdelinger.
Når vi kjøper dette vil vi sette opp de 20 som har gitt mest komme på veggen, mens samtlige vil her også være på nettsiden. 

 

Givere til bygg:
 Listen over givere vil være slik at de som har gitt mest totalt vil stå øverst.
Gir man litt hvert år, vil plasseringen på listen baseres på det totale du har gitt.
Den totale sum som har kommet inn fra givere så langt er 556 214,-

 

Eli Lund
André Kirsebom
Anne Kirsebom
Anne Wigdes Tjemsland
Annelise Haüpl Kirsebom
Signe Sandvig
Filip Leander Nordhagen
Wenche Viken
Tim & Janett Abbott
Anne-Grethe Wulvig Andersen
Arne Kjell Støvland
Bjørg M. Leonardsen
Tone Elisabeth Aasvang
Mona Brude
Anne-Louise Næss
Arne Støvland
Margareth Eliassen
Anne-Grethe Wulvig Andersen
Karene Gjøstøl
Kitte Stolt Gummerus
Marit Andrea Sollie 
Audun Lindhjem
Astri Berit Eikum
Stig Magne Russøy
Anne-Lise Hetland
Marija Nikitovic
Caroline Haavaag
Lars A. Rooth
Marie Holm 
Sigrid S. Pedersen
Grethe Plener
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

Bilde til høyre er kun et illustrasjonsfoto. Det er et spirituelt kirkebygg fra 1800 tallet