nsf forside

Velkommen til nettsiden for Norsk Spiritualist Forening, Norsk Spiritualistisk Trossamfunn og Norsk Spiritualist Forening Healerforbund

Velkommen til nettsiden for 
 

Norsk Spiritualist Forening

Norsk Spiritualistisk Trossamfunn


Norsk Spiritualist Forening Healerforbund

Hurra!

HURRA! 1000 medlemmer i NSF

NSF har nådd en milepel idag 1. juni 2012. I dag har vi nådd en medlemsmasse på 1000 medlemmer. 589 av disse er via Trossamfunnet NST, mens resten er rene NSF medlemmer. Dette er en viktig milepel for oss i NSF, og viser at vårt målrettede arbeid har båret frukter. Vi håper at alle våre medlemmer er med å deler gleden med oss. Samtidig ønsker vi dere alle en riktig god sommer.