nsf forside

Velkommen til nettsiden for Norsk Spiritualist Forening, Norsk Spiritualistisk Trossamfunn og Norsk Spiritualist Forening Healerforbund

Velkommen til nettsiden for 
 

Norsk Spiritualist Forening

Norsk Spiritualistisk Trossamfunn


Norsk Spiritualist Forening Healerforbund

NSF klager på NRK

NSF har valgt å sende en klage til pressens faglige utvalg på NRK's program "Folkeopplysningen". NRK har ikke holdt seg til den presseetikk som de burde når de i programserien "Folkeopplysningen" hetser alternative utøvere i Norge. Norsk Spiritualist Forening tar nå affære for å forsvare sine healere og medium. Vår kritikk går spesielt på at NRK som en seriøs statlig aktør lager et useriøst og satirisk program som de kaller folkeopplysningen. Det er mange seere som ikke vil oppfatte dette som satirisk, men som reel opplysning, noe det ikke er. Vi klager også på PFU siden et av våre medium har blitt direkte lurt av NRK og har stilt opp på feil premisser. Vi håper at Pressens Faglige Utvalg vil refse NRK. Hele klagen kan du lese her.

Svaret kom fra PFU nå etter deres møte den 18. desember. Kort fortalt sier PFU at de mener at NRK ikke har brutt god presseskikk med programmet "Folkeopplysningen". Hverken i forhold til medium eller i forhold til tittelen på programmet. I sitt svar sier de blant annet dette:

Med hensyn til seriens tittel, mener utvalget man ikke kan stille de samme krav til en programtittel som en tittel på en avisartikkel . Likevel er utvalget også av den oppfatning at tittelen Folkeopplysningen er dekkende, all den tid programserien må kunne anses som nettopp det, folkeopplysning.

Etter vår mening har da PFU ikke forstått hva at opplysning bør være nøytralt og ikke farget av den ene eller andre holdningen. Selv om vi ikke ser oss enige i dette ser vi det som nytteløst å klager videre. Vi tror likevel at folk flest er så opplyste at de ikke lar seg lure av et program som "Folkeopplysningen".

(Fra september 2012)