Nye hjelpere i Oslo

Avdeling Oslo søkte for kort tid siden etter nye hjelpere til deres kvelder. Det var flere som var hyggelige å sa seg villige til å hjelpe oss på kveldene. Den som vil ha hovedansvaret for våre kvelder vil være Hege Rosa Laurendz. Vi er henne meget takknemmelig. Men det er også mange andre som hjelper til. Dette er meget viktig for at de som besøker oss skal føle seg velkommne. Det er fin når mange ta i et tak.

For å oppgradere oss har vi også kjøpt inn en del nytt materiell i Oslo. Vi har kjøpt nye duker, nye boller til lys og rammer til en del av den informasjoen som finnes i avdelingen.
Vi har nå også flere bøker for salg.