Generalforsamling NSF

Fra 10.03.2021 20:00 frem til 10.03.2021 20:30

Velkommen til Generalforsamling for Norsk Spiritualist Forening NSF. 
Dette skjer i etterkant av vår healingkveld. 

Møtet vil være åpent for fysisk fremmøte og for å møte via zoom
 https://us02web.zoom.us/j/83752952817
 

Agenda for møtet er:

Saker som skal behandles av landsmøtet:
- Valg av ordstyrer
- Godkjenning av innkalling
- Valg av referent
- Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokoll
- Årsmelding
- Fremlegging og godkjenning av årsregnskap
- Innkomne saker: Rettelse av vedtekter og endring av medlemskontingent. 
Ingen andre saker er meldt inn, eventuelle saker som er meldt inn senest 3 uker før møtet.
- Valg av leder samt 5 medlemmer og 2 varemedlemmer til styret.
- Oppnevnelse av valgkomité for neste år.

  Ønsker du tilsendt innkalling, årsrapport, regnskap eller andre dokumenter på forhånd så be om dette i en e-post til oss. 

 

For å finne oss går du inn på parkeringsplassen ved Dyreklinikken, forbi denne, ned trappen i enden av parkringsplassen og der finner du oss.