Medium

Mediumforbund

Medlemskap:

Mediumforbundet NSFM er en egen avdeling innen NSF for de medlemmer som jobber med mediumskap på heltid, deltid eller har det som en hobby.  Forbundet skal fremme mediumskap, medium innen forbundet og støtte medlemmene i sin utvikling. Forbundet drives på frivillig basis. 
De som er medium hos oss må jobbe etter forbundets etiske regler og forbundets forståelser av mediumskap. (se under kanalisering)

Det er to typer medlemskap i NSF' Mediumforbund (NSFM)

- Medium:                  Som er den tittelen du får ved innmelding.
- Sertifisert medium:  Som er den tittelen du får når du har gått igjennom en sertifiseringsprosedyre som medium eller plattformmedium. Se mer under godkjenning.

Ønsker du medlemskap er det mulig å melde seg  inn i Norsk Spiritualist Forening  (kr 300,-) eller Norsk Spiritualistisk Trossamfunn (gratis) Samtidig som du gjør dette må du registrere deg som medium innen forbundet. For mer informasjon om medlemskap se på sidene om dette.


Markedsføring:
Skal du stå med navnet ditt på listen over healere på nettsiden vår, koster det kr 350,- for 2011. Dette  i tillegg til eventuelt medlemskap.
Foreningen vil bruke midler til å markedsføre sine healere.

Du vil også kunne markedsføre deg ved å jobbe som healer på våre åndelige messer. Disse er annen hver onsdag, se under kalender.
Ønsker du å være medium på disse messene må du være godkjent medium innen foreningen.
For å melde deg på ta kontakt med Andre Kirsebom.

Forsikring:
Vi har nå kommet i gang med en forsikringsordning for våre medlemmer. Man kan forsikre seg om man jobber som medium, healer og/eller annen alternativ behandling. Medium som ønsker denne forsikringen vil også kunne benytte denne, da den dekker advokatkostnader ved klager i følge vedtekter.  Prisen for et års forsikring er på kr. 520,- . Forsikringen følger kalenderåret. Det er under 1/3 av prisen som det ville kostet å ha det utenom NSF.
For å lese mer om betingelsene kan du følge denne linken og komme inn på en egen side om forsikringen vår. FORSIKRING

Sertifisering:

Hvis du ønsker å bli sertifisert medium i forbundet er det mulig ved å ta en prøve på ditt mediumskap:

Fra Høsten 2009 tilbyr vi to typer sertifisering.

En sertifisering for readinger og en for demonstrasjoner fra plattform (scene).

Sertifiseringsprøvene er nå klare, og vi vil starte sertifiseringen av medium. Det er synlig på nettsidene hvem som er sertifisert og ikke.
Sertifisering koster kr. 800,- for plattform. For readinger koster det kr. 1000,-  Medlemmer har halv pris.

Det er flere måter å bli godkjent på:

1. Du kan ta en prøve for å bevise din kunnskap.

Readinger:  Sertifisert medium klasse B

Første del vil være en teoretisk prøve som besvares.
En del vil være en praktisk prøve hvor du må ha 3 kanaliseringer. En på telefon og 2 direkte for sensor.
Her er det viktig at det kommer frem tilstrekkelig informasjon til at man vet hvem det er, flere gode bevis på linken og en god beskjed.
Poeng gis for kvaliteten på bevis og beskjed. Du må ha nok poeng for å bestå prøven.

Demonstrasjoner:  Sertifisert medium klasse A

Første del vil være en teoretisk prøve som besvares
Tre kanaliseringer, en via telefon og 2 direkte for sensor. (hvis man har klasse B vil telefon kanaliseringen falle bort)
En plattform demonstrasjon med to mottaker på 15 minutter. 
Her er det viktig at det kommer frem tilstrekkelig informasjon til at man vet hvem det er, flere gode bevis på linken og en god beskjed.
Poeng gis for kvaliteten på bevis og beskjed. Du må ha nok poeng for å bestå prøven.

Om du ikke har tatt et kurs innen etikk innen healer eller mediumskap må ta et kurs innen etikk i forbundet. Dette er samme krav som for healere.
Ta kontakt for dette kurset.

2.
Du har gått på et kurs eller en skole som gir godkjenning som medium andre steder.
Hvis du har dette, søk og vi vil sjekke det for deg.

Etiske regler:

Alle medium tilknyttet Norsk Spiritualist Forenings Mediumforbund skal holde seg til forbundets etiske regler.
Disse er felles for healere og medium.

NSF’S ETISKE REGLER
Medlemmer av NSF skal:

 • drive sin virksomhet på en faglig forsvarlig måte, med omtanke og respekt for dem som søker hjelp
 • kun gi beskjeder og behandling på forespørsel fra klient eller dennes foresatte
 • informere klienten om at healing ikke erstatter kvalifisert medisinsk behandling
 • ikke gi løfte om lindring eller helbredelse
 • ikke stille medisinske diagnoser eller gi råd om medikamenter eller andre behandlingsformer hvor en ikke har kompetanse
 • formidle respekt for klientens valg m.h.t. andre behandlingsmetoder og terapeuter
 • ha personlig ansvar for hva en gjør og sier under behandling og kanalisering
 • vise respekt for klientens trossystem
 • ivareta taushetsplikt om alle opplysninger en får under utøvelse av sin virksomhet
 • sørge for at de er fysisk og psykisk skikket til å drive sin virksomhet
 • opptre realistisk og med omtanke for klientene i spørsmål om honorarer og pengegaver
 • på forhånd informere klienten om behandlingens karakter, tidsbruk og kostnader
 • ikke opptre på en måte som setter NSF eller andre medium og healere som gruppe i vanry

Andre etiske regler som bør følges er:

Under en kanalisering skal man ikke oppgi når en person skal dø.
Kanalisering bør ikke gis til personer under 18 år som ikke har fått tillatelse for det fra sine foreldre.

Fagetisk råd:

Norsk Spiritualist Forening har et fagetisk råd som vil kunne gi råd til deg som er medium. Har du spørsmål som gjelder mediumskap, den etiske siden om mediumskap eller andre sider ved din virksomhet vil dette rådet kunne hjelpe deg. Det fagetiske rådet består av 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Henvendelser må ved første kontakt være skriftelige. Fagetisk råd vil også kunne behandle eventuelle klager på medium i forbundet.

Klager:

Vil kunne behandles av fagetisk råd. Se mer om dette ovenfor.
Klager må sendes inn skriftelig eller per e-post.