Medlemsblad

Vi har hatt medlemsblader siden 2010 og siden 2011 har det vært to nummer i året.
Disse bladene kan du nå få i vanlig post eller du kan få det som e-post.
I tillegg til dette vil noen av medlemsbladene være tilgjenglige på denne siden som PDF filer.
(Bladene har vært laget i forskjelige format, og derfor vil vi ikke kunne legge ut alle blader, men etter hvert vil vi prøve å få en del ut)

 

Vinter 2020          Vår 2021

blad 16 forside copy          Spiritualisten sommer 2018 v2          SP 19         blad19 sommer 2019        Vinter 2020

forside klokke healing           10 år forside copy          medlemsblad tom         sp 12         sp 11

 

sp 10            sp 9           sp 8        sp 7        sp 6

 

medlemsblad tom           sp 4           sp 3        sp 2         sp 1

Utskrift