Healing

Etikkurs - regler for alternativbehandlere

På grunn av økte krav til Etikk og VEKS-fag (Vitenskap , Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære) kurs innen bransjen for Alternativ Behandling, har vi i NSH utvided våre kurs innen dette. Dette ble gjort for noen få siden.  Det nye omfanget vil etter bransjestandarden være kurs med minst 50 timer fordelt på forelesninger, selvstudie, gruppearbeide og oppgaveskrivning. Det vil også bli eksamen på alle disse kursene. 

De fleste kursene er blitt endret.  Kursene endres og dette implementeres fortløpende. 
Friedhurst