noenfr

Healing

Mange aktiviteter i år!

Er du healer, lyst til å bli det eller du bare nysjgerrig? Hands
Ikke alt mellom himmel og jord kan forklares eller skal forklares. Healing er nok en av de tingene. Ikke er det skummelt heller. Mange healere kaller seg lysarbeidere og det er et fint ord, ja kanskje det best dekkende ordet.. I det ordet kan man legge mange ting som lys, kjærlighet, universet, energier, annen dimensjon, tro og kanskje tvil. Kom og hils på oss på et våre møter! Still spørsmål, observer eller ta del i healingen.

I Oslo har vi gratis individuell healing på dagtid på tirsdager. På Tirsdagene har vi også faste gratis healingkvelder. For mer informasjon se startsiden vår, der det står om  Det Hjem der begge disse sakene foregår.

Er du healer og føler at du trenger mer tilhørlighet, støtte og fellesskap, så er vi der for deg også. Vi organiserer, utdanner, "anbefaler" og godkjenner healere. Det er mange muligheter.  
Vi vil dette året ha aktiviteteter flere steder i Norge. Mye i samarbeid med medium for å gjøre kveldene enda mer spennende. Det vil være flest aktitivteter i Oslo, men trykker på "Avdelinger" på menyen i overkant på denne siden, så finner du også møter andre steder vi er representert. 


Vel møtt!