Healing

Koronavirus og healing

Regler for healing og alternativ behandling under Koronatiden.

 

Det er nå lov til å jobbe En-til-En med klienter igjen for healere og medium.

Det er fremdeles lov til å jobbe med klienter igjen, men det skal være En-til-En
og det er et krav til at behandleren følge regler for smittevern.
Det er derfor viktig at du leser gjennom denne og følger den nøye.
Reglene for smittevern finner du nedenfor.

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/veileder-for-smittevernfaglig-forsvarlig-drift-i-helsevirksomheter-med-en-til-en-kontakt

Selv om det nå er lov til å jobbe en-til-en, oppfordres fremdeles at du tar en del av arbeidet ditt via fjernehealing og telefonhealing.

 

Healing av klienter med Koronavirus.

Skal du gi healing til en person som også har Covid-19 må du vite dette.
Healing av personen, ikke sykdommen, må skje ved fjernhealing eller telefonhealing.

Det kan hende at du vil få forespørsel om healing av folk som har fått Covid-19. Vi må se på Covid-19 som en allmenfarlig smittsom sykdom som kommer under §6 i Loven om alternativ behandling.

Dette betyr at du ikke har lov til å heale direkte på denne sykdommen eller si at du gjør det. Vi minner om at det er ulovlig å gi løfte om bedring eller helbredelse. Det kan å gi healing til personen i henhold til paragraf 6 i Loven om alternativ behandling. Både i kommunikasjon og i din healing må du da følge denne paragrafen, som er gjengitt nedenfor

§ 6.Behandling av allmennfarlige smittsomme sykdommer Behandling av sykdom som i henhold til lov om vern mot smittsomme sykdommer § 1-3 er å anse som allmennfarlig smittsom sykdom, skal kun utøves av helsepersonell. Andre enn helsepersonell kan likevel utøve behandling som utelukkende har til hensikt å lindre eller dempe symptomer på eller følger av sykdommen eller bivirkninger av gitt behandling, eller som har som formål å styrke kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse.

Departementet kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om behandling etter andre ledd.