Forsikring

image002Forsikring
Vi har nå kommet i gang med en forsikringsordning for våre medlemmer. Man kan forsikre seg om man jobber som healer eller med enkelte andre alternative behandlinger. Prisen for et års forsikring er fra 1. November 2012 Kr. 520,-. Det er under 1/3 av prisen som det ville kostet å ha det utenom NSF.

Kollektiv ansvarsforsikringfor medlemmer av Norsk Spiritualistforening

Ansvarsforsikring
Forsikringen gjelder bedrifts- og produktansvar for medlemmer organisert i Norsk Spiritualistforening.

Hva innebærer forsikringen?
En ansvarsforsikring dekker det erstatningsansvaret en bedrift eller næringsdrivende kan komme i etter norsk rett.
Alle slags helsearbeidere, også alternative behandlere kan komme opp i situasjoner hvor feilbehandling kan føre til fysisk eller psykisk skade. Erstatningsbeløpene for slike skader kan utgjøre betydelige beløp, og true bedriftens økonomi hvis man er uten forsikringsdekning. En erstatningssak kan være både kostbar og ressurskrevende å gjennomføre.

Hva dekker forsikringen?

 • Ansvarsforsikringen dekker det rettslige erstatningsansvar medlemmet kan pådra seg i henhold til norsk erstatningsrett. Ansvarsforsikring
  dekker erstatning for fysisk skade på ting eller person.
 • Forsikringen gjelder i 5 år etter at virksomheten har opphørt.
 • Forsikringen dekker instruktører i forbindelse med kurs/foredrag.
 • Forsikringen dekker også rettslig behandling av erstatningskrav som omfattes av forsikringen.

Hva dekkes ikke?

 • Erstatningsansvar for skade av ikke økonomisk art ihht. skadeerstatningsloven paragraf 3-5 og 3-6 (tort og svie)
 • Erstatningsansvar som følge av brudd på taushetsplikt
 • Erstatningsansvar som følge av at klientjournal er kommet på avveie.

Forsikringssum og egenandel

 • Forsikringssummen er kr 10 millioner per skadetilfelle ved bedriftsansvar, og kr 10 millioner per skadetilfelle og totalt i forsikringsåret ved produktansvar for hvert medlem.
 • Egenandelen er kr 10.000.

Vilkår

For fullstendig informasjon - se forsikringsvilkår. Vilkår forefinnes hos medlemsorganisasjonen. Det kreves at behandler kan forevise klientjournal, med navn, fødselsdato, dato for behandlinger og tiltak.


Spørsmål knyttet til Ansvarsforsikringen?

Ta kontakt med NSF eller Gensidige

Spørsmål vedrørende utvidelser av dekninger skal gå gjennom forbundet sentralt.

Ønsker du å vite mer om våre tilbud på andre forsikringer?

Ta kontakt med:

Bedriftsenteret, tlf 03100
Privatsenteret, tlf 03100

eller se våre internettsider:
www.gjensidige.no