noenfr

Styret NSH

Styret for 2019 i NSH er slik:

Leder:             Turid Dahlen Thofte
Nestleder:      Permsjon 
Kasserer:       Anne Fehn
Medlem:         Bjørg Leonardsen
Medlem:         Mona Linn Larsen
Medlem:         Cecilie Eugenia Lund
Medlem:         Roar Krogshus