Styret NSH

Styret for 2020 i NSH er slik:

Leder:            André Kirsebom
Nestleder:      Hilde Hindøy Lystad
Kasserer:       
Medlem:        Maria Bugge
Medlem:        Aud Rameckers Baltzersen
Vara:             Anne Fehn
Vara:             Steinar Hanson 
Revisor:         Monica Trolløy