Medium

SERTIFISERING - HVA ER DET?

Vi i NSFM som er en avdeling innenfor NSF, tilbyr sertifisering for alle medium både innenfor og utenfor foreningen. Sertifiseringen er tuftet på prinsippene fra The Arthur Findlay College i England, som har lang tradisjon for å utvikle medium.

Det å sertifisere seg, gjør at man har en trygghet for seg selv og sitt eget mediumskap. Det er også en trygghet for våre klienter.

For å bli sertifiser t skal man gjennom flere prøver for å bevise sitt mediumskap. Det er to muligheter å bli sertifisert som medium i NSF. En sertifisering for privat kanalisering og en som i tillegg er for plattformarbeid.Se sertifisering av medium

Høres dette interessant ut for deg, så ta kontakt med en av oss.