noenfr

Medium

Kr 2500,- fra NSFM-sirkelen til eget bygg

Vår månedlige mediumsirkel på Unity har båret et lite overskudd. Vi takker alle medium som har deltatt på disse mandagskveldene.
Dere har bidratt til at vi nå kan overføre kr. 2500,-  til kontoen for eget bygg i NST/NSF.
Vi har vedtatt i NSFM at et eventuelt overskudd av vår virksomhet skal gå til dette formålet.
Så alle NSFM`s medlemmer er hjertelig velkommen til å møte opp og trene i uformelle omgivelser også i kommende halvår. Se under for vårens datoer.