Ledelse NSFM

NSFM er organisatorisk underlagt NSF Norsk Spiritualis t Forening.

Kontaktpersoner for NSFM, husrenskurs og sertifisering er:

André Kirsebom, Telefon 90 12 22 80. E-post kan du bare sende inn på NSF sin vanlige e-post