Markedsføring i NSFM

Vår markedsføring i NSFM:

For NSFM er det viktig å gi deg som medium valuta for den prisen du betaler for medlemskapet. ( kr. 350,-) Vi satser derfor sterkt på annonser for Norsk Spiritualist Forening NSF som vi er en underavdeling av og Norsk Spiritualistisk Trossamfunn NST, da vi som medium er en stor del av deres åndelige kvelder. Å bli markedsført på våre nettsider er frivillig.

Måter vi markedsfører oss og våre medium på:
- Vi markedsfører vårt forbund på Alternativmesser i Oslo og øvrige deler av landet.
- Gjennom våre åndelige kveder i alle være syv avdelinger.
- Gjennom direkte annonser for forbundet og medlemmene både på nettet og via trykte magasiner, blader og aviser.
- Våre medium markedsføres også gjennom "finn et medium" på våre nettsider.

Denne sesongen så markedsfører vi oss her:
ALTERNATIV. NO - Helhetlig helse, innsikt og livsglede
MAGASINET VISJON - Selvutvikling, økologi, Helse og spiritualitet -i papirutgaven
SPIRITUALIST.NO - Interesseorganisasjonen for medium, healere og spiritualister
MAGASINET MEDIUM - Magasinet for innsikt -i papirutgaven
DET SKJER I OSLO - Aktivitetskalender for events i Oslo
1881 - Om oss som forening i samarbeid med NSH


Her er et eksempel på en av våre annonser:
Denne første er fra alternativ.no endrer seg og viser blant annet "Finn ditt medium"

Norsk spiritualist forening

med-jul09b copy