Markedsføring i NSFM

Vår markedsføring i NSFM:

For NSFM er det viktig å gi deg som medium valuta for den prisen du betaler for medlemskapet. ( kr. 350,-) Vi satser derfor sterkt på annonser for Norsk Spiritualist Forening NSF som vi er en underavdeling av og Norsk Spiritualistisk Trossamfunn NST, da vi som medium er en stor del av deres åndelige kvelder. Å bli markedsført på våre nettsider er frivillig.

Måter vi markedsfører oss og våre medium på:
- Vi markedsfører vårt forbund på Alternativmesser i Oslo og øvrige deler av landet.
- Gjennom våre åndelige kveder i Oslo, Drammen, Bergen og Sarpsborg annonserer vi for disse kveldene.
- Gjennom direkte annonser for forbundet og medlemmene både på nettet og via trykte magasiner, blader og aviser.
- Våre medium markedsføres også gjennom "finn et medium" på våre nettsider.

Magasiner som vi har annonser i er: Medium, Visjon og Ildsjelen. Ved siden av dette har vi også hatt annonser i Dagbladet og Aftenposten og på nettstedet www.alternativ.no 

Her er et eksempel på en av våre annonser:
Denne første er fra alternativ.no endrere seg og viser blandt annet "Finn ditt medium"

Norsk spiritualist forening  

med-jul09b copy