Trossamfunn

Spiritualistenes Verdenskongress

Av Bodil Sæther og André Kirsebom

Spiritualismen er mange steder i verden og «The World Council» samlet for andre gang spiritualister fra hele verden. Arthur Finlay College (AFC) på Stansted Hall var vert for kongressen i samarbeid med noen av de store spirituelle organisasjonene i verden. emma og morse med liten

- The National Association of Spiritualist Churches (NSAC)
- The International Federation of Spiritualists (ISF)
- Spiritualists’ National Union (SNU)
- Spiritualist Church of Canada (SCC)

NSF var tilstede med en delegasjon på 8 deltakere for å gjøre oss synlige, samt å få
kjennskap til hvordan spiritualismen er ute i verden. 

Se videoene på vår Facebook.

 Hensikten med kongressen beskrives slik. «Hensikten med kongressen er å forene spiritualister verden rundt om vår felles tro.»

Her var deltagere fra blant annet Norge, Sverige, Tyskland, Holland. Italia, Spania, Canada, Australia, Sør Afrika og selvfølgelig England. Vi i Norge syntes at det var på tide å få vist oss frem og lære om hvordan spiritualistene jobber i andre land. Det var derfor en stor glede at vi var hele åtte folk fra vår organisasjon på tur over til England. De som var med fra Norge var Nestleder i NSF Mona Linn Larsen, Avdelingsledere Susann Mahn, Bodil Sæther, Sybil Richardson og de Spirituelle prestene Marie Holm, og André Kirsebom. Dag Jørgen Steen og Turid Dahlen Thofte som representerte NSH healerforbundet.
Kongressen startet med et historisk innslag der «Emma Hardinge Britten og J.J. Morse fortalte sin historie. Det var fint å få et innsyn i disse pionerens liv. Se bilder av deres flotte kostymer til høyre. 

Første dagen var det 2 runder med foredragsholdere fra mange land. Hver av dem fikk rundt 15 minutters innlegg. Har fikk vi kjennskap til internasjonale grupper og andre land som Canada, Irland, Italia og Sør Afrika. Andrè Kirsebo

 

m og Pamela Fornell fikk også noen minutter til å presentere Norge.

Senere ble vi delt inn i grupper hvor vi skulle diskutere forskjellige temaer som ble presentert i plenum etterpå. På kvelden fikk vi en flott mediumdemonstrasjon med David Schiesser, Lisa Williams, Colin Bates og Janet Parker. (se bilde av Lisa Williams på scenen lengre ned til høyre)
Dag to var lagt opp til mer paneldebatt i tre omganger med temaene:
The Ministry of Spiritualism
Spiritualist Outreach
Hope and the Global Spiritualist

Her fikk alle i salen som ønsket det kommet med sine korte innlegg og spørsmål til de totalt 12 på panelet. Det var et godtengasjement fra salen, og mulig noen brant inne med noe da tiden fløy. Både André, Marie og Mona Linn fikk kommet med gode innspill under paneldebatten. Vi vil legge ut lenker med dette på nettsiden. 

Det som traff meg mest var temaet tilstedeværelse som ble utløst av en historie fra Canada hvor en dame som var i ferd med å miste sin 9 år gamle sønn ble tilbudt en katolsk prest på sykehuset, forteller Bodil. Det var det sykehuset hadde å tilby. Hun hadde behov for tilstedeværelse av en spiritualist som kunne gi henne støtte. Og det fikk meg til å tenke på om vi her i Norge er tydelige og tilstede for hverandre. Jeg er red vi kan være litt for anonyme, og tenker vi må jobbe for å bli mer synlige.
Bodil forteller videre. En annen ting som traff meg var temaet barn og unge. Det er ikke til å stikke under en stol at vi er representert av den godt voksne delen av befolkningen. Hvor er barn og unge? Vi godt voksne har ofte barn, og de kan hende lever et spirituelt liv med sine foreldre, men de synes ikke så godt. Og de forsvinner kanskje når de flytter fra sine foreldre. Hvordan kan vi nå ut til de unge?
Spiritualisme er mer enn mediumskap og healing. Spiritualisme er en livsstil over en filosofi om at vi er sjeler med evig liv. Energier dør ikke, de bare endrer form. Dette gjelder absolutt all energi. Og vi kommuniserer ikke med døde for moro skyld, de er der for oss, for vårt beste. Og så slår det oss er at det er en del forskjeller innen spiritualismen, hvor noen har det som en religion og noen har det som en filosofi, og det er helt ok.
Som leder for NSF og NST er jeg stolt over den gode jobben vi fikk gjort på kongressen, sier André Kirsebom. Våre deltakere jobbet aktivt med å ta kontakt med andre. Vi fikk knyttet mange bånd med andre land og vi fikk lært mye om deres spirituelle arbeid. Det gav mersmak og mange av oss kan tenke oss å dra til Toronto i Canada der neste kongress er om fire år.

 

 

Some of you will have attended the event of World Congress of Spiritualists. This event occurs every four years and this time it was held at the Arthur Findlay College.
We are privileged to have worked together with Spiritus Italia to live stream and record the events.
The recordings are available to you on:
https://www.facebook.com/SNUiorg/

Please go to the POSTS section and under the item on WCOS click the "More" button to reveal a list of 8 sessions. A total of nearly 10 hours of the events collected over the two days.
For those who want it even easier here is that list:
Invitation by Minister David Bruton, President of SNU
https://www.facebook.com/WCOSstreaming/videos/268559837213420/Welcome and Keynote Speakers 1
https://www.facebook.com/WCOSstreaming/videos/270987700303967/


Keynote Speakers 2
https://www.facebook.com/WCOSstreaming/videos/271101280292609/“Divine Service”
https://www.facebook.com/WCOSstreaming/videos/271931483542922/


"The Ministry of Spiritualism"
https://www.facebook.com/WCOSstreaming/videos/272037480198989/


"Spiritualist Outreach"
https://www.facebook.com/WCOSstreaming/videos/272178483518222/


"Hope and the Global Spiritualist"
https://www.facebook.com/WCOSstreaming/videos/272304543505616/“A Night of History”
https://www.facebook.com/WCOSstreaming/videos/270498690352868/


I encourage you all to go dip in and out as you wish but take this opportunity to listen to delegates from throughout the world talk on Spiritualism.
This event was so successful that the SNU has taken the unprecedented step of inviting the same team to live stream the AGM on Saturday for its members and the Conference on the Sunday will be available to the general public.
Please go to the SNU web site for details:
https://www.snu.org.uk/

These represent major steps forward in bringing the SNU & Spiritualism onto the international stage.
Please show your support and make your virtual presence known