Styret NST

Styret i NST er:

Leder André Kirsebom
Sekretær Marit Andrea  Sollie 
Nestleder Hege Heia-Gideonsen
Kasserer    
Medlem Manuela Szulczyk Johansen
Medlem    

Kontakt med trossamfunnet gjøres via denne e-posten
Telefon  90 12 22 80
Post adresse: Hoff Terrasse 6, 0275 Oslo