Medlemskap i Norsk Spiritualistisk Trossamfunn

Norsk Spiritualistisk  Trossamfunn - NST
Hvis du ønsker å ha Spiritualismen som din trosretning kan du være medlem i Trossamfunnet. Du er samtidig innenfor NSF og er da også medlem av foreningen. Fordelen med dette er at du slipper å betale noe for å være medlem av foreningen. Hele medlemskapet er da GRATIS.
Når du er medlem av vårt trossamfunn, kan du ikke stå registrert i noe annet trossamfunn. Er du medlem av statskirken må du da melde deg ut derfra. Vi hjelper deg med det om du ønsker det.

Om du ønsker de kan du og være medlem i:

Norsk Spiritualist Forenings Healerforbund - NSFH
Enten du er medlem i foreningen eller kirken kan du samtidig være medlem av vårt healerforbund. Det gir deg en del fordeler, som muligheter for markedsføring med mer. Vi jobber med å bygge opp flere tilbud i dette forbundet nå. Vi jobber blant annet for at vi som healerforbund skal bli godkjent av helsemyndigheter som gjør at du vil få mange nye muligheter som healer. Blant disse er mulighet for å bli registrert som alternativbehandler i Brønnøysund og et eventuelt mva fritak om myndighetene godkjenner dette. Se mer info på våre sider om healing.

Norsk Spiritualist Forenings Mediumforbund - NSFM
Enten du er medlem i foreningen eller kirken kan du samtidig være medlem av vårt mediumforbund. Det gir deg en del fordeler, som muligheter for markedsføring med mer. Vi jobber med å bygge opp flere tilbud i dette forbundet nå. Se mer info på våre sider om mediumskap

Priser:

 • Trossamfunnsmedlem: Kr. 0,-  (inkl foreningsmedlemskap, da er begge gratis)
 • Helaerforbundet i NSF(dvs NSH) koster kr. 450 per år inkludert markedsføring. Vi er godkjent av staten. Dette gjør at du som er medlem hos oss er offentlig godkjent. Du kan også registrere deg i alternativregisteret i Brønnøysund og få tittelen Registrert Healer. Se sidene våre under healerforbund.
 • Mediumforbundet koster 350,- pr. år, inkl. frivillig markedsføring. Du må være medlem i foreningen eller trossamfunnet. 
 • Frivillig ansvarsforsikring koster for tiden 530,- for et år. Gjelder healere og medium.
 • Informasjon vil være basert på e-post og hjemmeside. 

(aller priser er fra januar til desember)

For å melde seg inn i NST sender du inn innmeldingsskjemaet som er vedlagt i linken under,eller en e-post med denne informasjon til oss:

Navn
Adresse, inkl postnummer
E-post 
Telefon og Mobiltelefon 
Type medlemskap

For trossamfunn -medlemskap: personnummer. (Staten krever det)
Hvis du jobber med mediumskap eller healing gir du oss beskjed om det.

For å skrive ut innmeldingsskjema kan du gjøre det her.  Klikke her

Trenger du å melde deg ut av et annet trossamfunn så. Klikk her
(Skjema sendes inn sammen med innmeldingsskjema).
Skal du melde deg ut av Den norske kirken kan du gjøre det elektronisk.
Det kan du gjøre ved å klikke på denne linken: https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/medlem/inn--og-utmelding1/vil-du-melde-deg-ut/

 • Når du er inne på denne siden velger du «Sjekk om du er medlem». Når du er inne der, kan du melde deg ut elektronisk.


 

E-post for innmelding: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..


Hva du får for ditt medlemskap:

 • Være med på å bygge opp en ny tro som kan hjelpe
  mange mennesker i dagens samfunn.
 • Få informasjon om tilstellinger, møter, foredrag og storseanser.
 • En internettside til foreningen med informasjon om
  denne.
 • Rabatter på messer, foredrag og kurs.
 • Muligheter for kurs innen foreningen innen
  spiritualisme, mediumskap og healing.
 • Kunne dra nytte av en rimelig forsikringsordning.

Informasjon om Trossamfunnet

I dag har vi Åndelige Medium Messer og Åndelige Healing Messer i Oslo, og sporadisk andre steder i landet. Vi har blant annet hatt noen i Bergen. Vi har seremonier som Navnedag, Bryllup, Konfirmasjon og Bisettelser og Gravferd over hele landet.

Etter hvert ønsker vi å opprette lokalavdelinger. Vi starter nå i 2009 med en 4 årlig presteutdannelse, for å få prester som kan hjelpe alle mennesker.

Hva vi ønsker å oppnå med Norsk Spiritualistisk Trossamfunn

 • Å leve et liv basert på lys og kjærlighet.
 • Å fremme den spiritualistiske tankegang i Norge.
 • Kunnskapen om at livet ikke slutter når
  du dør, men at du går over til en spirituell dimensjon.
 • At vi har et evig liv, og muligheten for reinkarnasjon.
 • Å hjelpe våre medmennesker, dyr og natur, gjennom
  healing og bevisene av det evige liv. (kanalisering)
 • Å samle gode medium og healere i Norge som
  ønsker å jobbe med spiritualisme
 • Å bygge opp den spiritualistiske trossamfunn i Norge. 
 • Å ha åpenhet for andre religioner og trosretninger.
 • De 7 prinsipper, som er basis i Spiritualismen

Spiritualismens 7 prinsipper
Den spiritualistiske tro bygger på disse 7 prinsipper som er grunnlaget for vår filosofi.

1. En Gud som er i alt og alle
I naturen er det en skapende kraft som styrer alt og passer på at alt er i balanse. Kraften er der og påviker at utviklingen går videre. Denne skapende kraften som er i alt og alle kaller vi skaperen.

2. Menneskets samhold og kjærlighet
Alle folk er like, og alle er av samme familie. Man skal respektere andre, og hjelpe de folk som har behov, det seg være materielt eller åndelig.

3. Aksept av åndeverden og engler
Kunnskapen om at ånden går over i en annen sfære når en person dør er en av de viktigste prinsippene i spiritualismen. Fra denne andre dimensjonen kan åndene besøke oss og hjelpe oss. Åpenbaringenes tid er ikke over, den fortsetter nå i vår tid. En ånd kan ikke dø, men vil skifte til en annen form. Engler er ånder som har en annen utvikling en den jordiske, og er her for å hjelpe oss.

4. Sjelens evige liv 
Vår sjel er vår personlighet. Under svangerskapet blir fosteret beriket med en ånd. Gjennom livet utvikler ånden seg sammen med oss til vår sjel. Ved døden går vår sjel tilbake til åndeverden, som en beriket ånd, med nok et livs erfaring med seg. Vi er primært sett ånder som besøker jorden en kort stund. Vår menneskelige form er kun av kort varighet.

5. Personlig ansvar
Årsaken til at vi har blitt inkarnert på jorden er at vi som ånder skal lære og utvikle oss. Vi må ta personlig ansvar for vår læring og våre gjerninger og våre tanker.

6. Dine valg påvirker ditt liv og din utvikling
Den universelle naturloven sier vi utvikler oss via å vise kjærlighet og at rettferdighet alltid vil komme. Vi er ansvarlige for våre handlinger, kommunikasjon og for våre tanker. Vi må gjøre positive gjerninger for å utvikle oss spirituelt. Hvis vi ikke gjør det må vi gjenta våre leksjoner og liv til vi har lært. Helvete eksisterer ikke, men man straffes ved å ikke gå videre i sin utvikling.

7. Evig utvikling for alle sjeler
Spirituell utvikling er vårt eget ansvar. Målet for sjelen og ånden er å lære mer og komme nærmere Guds guddommelige kraft. Gjennom våre tanker, uttalelser og handlinger vil vi kunne utvikle oss til å bli bedre mennesker og øke vår forståelse.

Trosbekjennelsen i Norsk Spiritualistisk Trossamfunn

Jeg tror på Gud, en universell kraft, som er i alt og alle.
På et evig liv i lys og kjærlighet,
Reinkarnasjon og evig utvikling av alle sjeler.
På engler, guider og hjelpere, som hjelper oss i vår læring.
At vi må ta ansvar for våre liv, våre medmennesker, dyrene og naturen,
Og at vi må ta ansvar for våre tanker, tale og handlinger,
for det som sendes ut, vil prege våre sjeler

Vedtekter for Norsk Spiritualistisk Trossamfunn

Org: 993 788 635

§1 NAVN
Trossamfunnets navn er Norsk Spiritualistisk Trossamfunn, forkortet NST.
I trossamfunnet vil vi ha Spirituelle prester og Spirituelle prestinner.

§2 FORMÅL
Norsk Spiritualist Trossamfunnspiritualistisk trossamfunnsom skal arbeide for

 • Spiritualismen som en tro basert på lys og kjærlighet.
 • Å hjelpe våre medmennesker, dyr og naturen.
 • Kunnskapen om at livet ikke slutter når du dør, men at du går over til en
  åndelig dimensjon.
 • Viten om at vi har et evig liv, og muligheten for reinkarnasjon.
 • Å fremme Den Spiritualistiske trossamfunn og den spiritualistiske tro i Norge. Dette ved spirituelle møter med bønn, filosofi, demonstrasjoner av kanalisering og healing. Videre ved informasjon via nettsider og andre media og måter som kan passe inn i vår tro.
 • Å arrangere åndelige messer, healing messer og seremonier som navnedag, konfirmasjon, bryllup og begravelser.
 • Å ha åpenhet for andre religioner og trosretninger, på en slik måte at andre
  trosretninger aksepteres som andre og likestilte veier til Gud. Vår tro skal søke å bygge broer med andre trosretninger, ikke skape splid og konflikter.
 • Å samle og utvikle gode spirituelle prester, spirituelle prestinner, medium og healere i Norge som ønsker å jobbe for trossamfunnet.
 • Å arbeide for forskning og studier innen spiritualismen.
 • Å fremme de 7 prinsipper, som er basis for den moderne Spiritualisme.

De 7 prinsipper

 1. En Gud som er i alt og alle
 2. Samhold og kjærlighet blant mennesker
 3. Aksept av åndeverden og engler
 4. Sjelens evige liv
 5. Personlig ansvar
 6. Dine valg påviker ditt liv og din utvikling
 7. Evig utvikling for alle sjeler

Disse er en oversettelse av innholdet og meningen av de spiritualistiske 7 prinsipper fra SNU i England. Disse prinsippene er gjengitt nedenfor:

 

 1. The Fatherhood of God
 2. The Brotherhood of Man.
 3. The Communion of Spirits and the Ministry of Angels.
 4. The Continuous Existence of the human soul.
 5. Personal Responsibility.
 6. Compensation and Retribution hereafter for all the good and evil deeds done on earth.
 7. Eternal Progress open to every human soul.
 • Å fremme vår trosbekjennelse. (se neste side)


Trosbekjennelsen i NST

Jeg tror på Gud, en universell kraft, som er i alt og alle.
På et evig liv i lys og kjærlighet,
Reinkarnasjon og evig utvikling av alle sjeler.
På engler, guider og hjelpere, som hjelper oss i vår læring.
At vi må ta ansvar for våre liv, våre medmennesker, dyrene og naturen,
Og at vi må ta ansvar for våre tanker, tale og handlinger,
for det som sendes ut, vil prege våre sjeler.

§3 GRUNNLAG OG DEFINISJON
Spiritualisme er en tro som jobber for det beste i menneskene. Gjennom å bevise at det
finnes et liv etter døden, vil vi kunne hjelpe mange mennesker som lider og føler seg alene.
Spiritualistene tror ikke på noen bevist djevel, kun at det er en skaper og hans guider, engler og hjelpere, som følger oss videre og hjelper oss. Vår misjon i livet er at vi skal lære noe den tiden vi er på jorden. For at vi skal kunne lære noe vil vi måtte erfare både positive og negative hendelser. Det vil for alle sjeler være en balanse i de erfaringer man skal igjennom.

§4 MEDLEMSKAP
Alle medlemmer er medlemmer av NST som er en trossamfunn for hele Norge. Medlemmene vil samtidig kunne ha tilhørighet til sin regionale menighet.

Medlem i NST
Er de som velger å ha Spiritualismen som sin religion og kan ikke være medlem i Den Norske kirke eller andre kirkesamfunn.

Medlemskap kan søkes av alle som støtter trossamfunnets formål og definisjon, inklusive de 7 prinsipper. Medlemmer forplikter seg til å overholde trossamfunnets formål, vedtekter og etiske regler, og bekrefter dette ved sin underskrift. Dette gjelder i all virksomhet som medium, healer, spirituell prest/prestinne og i kursvirksomhet innen dette. Medlemskap skal godkjennes av styret. Medlemskap er gyldig når årskontingent er innbetalt innen frist fastsatt av Styret
Medlemmer må oppgi sitt personnummer, da dette kreves av den norske stat.

§5 ORGANISASJON
Trossamfunnets faste organer er:
Landsmøtet(generalforsamlingen)
Styret (landsstyret)
Valgkomite

Trossamfunnets medlemmer kan i samråd med styret opprette lokale nettverksgrupper. Disse er administrativt og økonomisk selvstyrte enheter men formelt underlagt trossamfunnets landsmøte, vedtekter, etiske regelverk og landsstyre.

§6 LANDSMØTET (generalforsamlingen)
Landsmøtet er trossamfunnets øverste myndighet. Ordinært landsmøte avholdes årlig innen 1. mai. Innkalling skal skje skriftlig og/eller via trossamfunnets nettsider til trossamfunnets medlemmer med minst 4 ukers varsel. Innkallingen skal inneholde dagsorden, regnskap, årsmelding fra styret samt tid og sted for møtet.

Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet skal være skriftlig, signert og sendt styret senest 3 uker før landsmøtet. Forslag som skal behandles på landsmøtet skal legges ut på nettsidene senest 1 uke før landsmøtet.

Saker som skal behandles av landsmøtet:

 • Valg av ordstyrer
 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av referent
 • Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokoll
 • Årsmelding
 • Fremlegging og godkjenning av årsregnskap
 • Innkomne saker
 • Valg av leder samt 5 medlemmer til styret
 • Oppnevnelse av valgkomitè
 • Fastsettelse av styrets godtgjørelser

Avgjørelser i vanlige saker skjer ved simpelt flertall. Vedtektsendringer krever 2/3 av de avgitte stemmer. Stemmegivning kan skje ved skriftlig forhåndsstemme etter prosedyre bestemt av styret. Skriftlig avstemning ved valg på landsmøtet skal skje dersom ett eller flere medlemmer ønsker dette.
Ekstraordinært landsmøte innkalles etter vedtak fra styret eller etter forlangende fra minst 1/4 av medlemmene. Ekstraordinært landsmøte skal innkalles med minst 3 ukers varsel.

§7 Styret
Styret er trossamfunnets øverste organ mellom hvert landsmøte. Styret skal ivareta trossamfunnets interesser og videre være den koordinerende instans for all utadrettet virksomhet og representasjon på vegne av trossamfunnets. Kun styret kan bruke NST’s organisasjonsnummer på brevhoder og annet.

Styret velges ved alminnelig flertall, og består av 6 medlemmer (leder, nestleder, sekretær, kasserer og 2 medlemmer). Valgperioden er normalt for 2 år med overlapp.  Styrets medlemmer kan stille til gjenvalg. Ved lik stemmegivning avgjør leders dobbeltstemme.

Styret skal føre møteprotokoll. Styret kan opprette arbeidsutvalg. Disse skal være underlagt og rapportere til styret.

 • Kun Styret kan gi tillatelse til å bruke NST’s organisasjonsnummer og logo på brevhoder og annet.

§8 KONTINGENT OG INNTEKTER
Trossamfunnet skal så langt det lar seg gjøre være gratis for alle medlemmer. Inntekter kan tas ved tilstellinger og seremonier.

§9 MEDLEMMERS RETTIGHETER OG PLIKTER
Alle medlemmer av NST kan markedsføre seg som medlem av NST. NST’s logo kan brukes av medlemmer etter retningslinjer gitt av Styret.
Alle medlemmer kan fremme saker overfor regionale lag og Styret, og har adgang til Landsmøtet med lik stemmerett.

§10 NST’S ETISKE REGLER
Medlemmer av NST skal:

 • drive sin virksomhet på en faglig forsvarlig måte, med omtanke og respekt for dem som søker hjelp i trossamfunnet og trossamfunnets gjerninger

 • kun gi hjelp, sorgarbeide, beskjeder, healing og behandling på forespørsel

 • informere klienter om at healing ikke erstatter kvalifisert medisinsk behandling

 • ikke gi løfte om lindring eller helbredelse

 • ha personlig ansvar for hva en gjør og sier under sorgarbeide, behandling og kanalisering

 • ivareta taushetsplikt om alle opplysninger en får under utøvelse av sin virksomhet

 • ikke opptre på en måte som setter NST eller andre medium og healere som gruppe i vanry

§11 UTELUKKELSE/EKSKLUSJON
Utelukkelse for kortere eller lengre tidsrom, eller eksklusjon kan skje ved brudd på etisk regelverk, ved å motarbeide trossamfunnets målsetninger, ved å sette trossamfunnets eller dets medlemmer i vanry eller ved å ha gitt misvisende informasjon ved medlemssøknad. Styret kan utelukke eller ekskludere medlemmer og lag med øyeblikkelig virkning. Første landsmøte deretter skal orienteres om vedtaket. Utelukkede eller ekskluderte medlemmer/lag kan anke vedtaket til landsmøtet.

§12 ØKONOMISK GODTGJØRELSE
Arbeid utført for trossamfunnets av tillitsvalgte og andre anses som frivillig. Dokumenterte utgifter og godtgjørelser kan dekkes etter godkjenning av styret. Godtgjørelser for spesielle jobber kan godkjennes av styret.

§13 SAMARBEID
Trossamfunnets kan samarbeide med Norsk Spiritualist Forening og andre organisasjoner og nettverk nasjonalt og internasjonalt i samsvar med trossamfunnets målsetning.

§14 OPPLØSNING AV TROSSAMFUNNET
Oppløsning av trossamfunnet kan kun vedtas av landsmøte og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Landsmøtet bestemmer anvendelsen av trossamfunnets formue.