noenfr

Konfirmasjon

SPIRITUALISTISK KONFIRMASJON

Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett. Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å respektere andre viktig.

Det er viktig å være bevisst dine egne verdier, da det er ut fra disse du tar de valg som blir riktig for deg. Kanskje ønsker du å utforske den spirituelle og åndelige verden mer…og sjekke ut om en spiritualistisk konfirmasjon er interessant for deg?

Konfirmasjonsforberedelsene som en weekend i Oslo, Levanger eller andre steder i landet . Det endrer seg litt fra år til år av hengig av hvor mange som skal konfirmere seg. 
Der samles alle de som skal konfimrere seg fra hele landet.

Kjernen i Den Spiritualistiske Trossamfunn`s tro er bevissthet rundt:

 1. En universell kraft, som er i alt og alle.
 2. Et evig liv i lys og kjærlighet.
 3. Reinkarnasjon og evig utvikling av alle sjeler.
 4. Eksistensen av engler, guider og hjelpere som bistår oss i vår læring og i healingarbeidet.
 5. Eget ansvar for våre liv, våre medmennesker, dyrene og naturen.

Spiritualistisk konfirmasjon …………

 1. Et konfirmasjonsalternativ til tradisjonelle konfirmasjoner i kirkene eller borgerlig.
 2. Opplæringen skjer gjennom et hyggelig og sosial weekend.
 3. Hvis mulig deltakelse på 2 healingkvelder og 2 åndelige kvelder på en av våre avdlinger i Norge.
 4. Seremoni der du bor i landet. Dette er en personlig seremoni som har fokus på deg.

 
Aktuelle tema på weekenden

 1. Fellesskap; Bli kjent, den gode samtalen og kommunikasjon
  2.   Spiritualisme og åndelighet; inkl meditasjon
  3.   Individuell utvikling; Inspirasjon, Vår egen spirit og Loven om tiltrekning
  4.   Mediumskap & vitenskap; Kunst, aurografi
  5.   Gruppeidentitet; Rus, Mobbing
  6.   Healing; Etikk
  7.   Kjærlighet; Seksualitet, Grenser og Toleranse
  8.   Ansvar for verden; Menneskerettigheter, Naturvern og Økologi


Hvorfor velge spiritualistisk konfirmasjon ?

 1. Viktig å markere de store begivenhetene i livet med høytid og menneskelig fellesskap.
 2. Bevisstgjøring om viktige spørsmål. Det er mer mellom himmel og jord enn du har lært på skolen til nå.
 3. Ingen misjonering og stadfesting av ”den eneste sannhet”.
 4. Viktige og interessante temaer.
 5. Innsyn i healing og åndenes virke.
 6. Fin sosial møteplass hvor du treffer nye ungdommer med felles interesser og verdier.

Tid og sted:

Konfirmasjon holdes i hele Norge etter avtale. Ungdom i alderen 14 – 16 år kan melde seg på. 
Weekenden vil foregå en gang i Mars. Her kan det komme en ekstrakostnad for reise. Vi pørver å orden gratis inkvartering. 

Pris:

Konfirmasjonsundervisningen koster kr 1.500 inkl. felles avslutningsseremoni. For seremonier vil andre steder enn der vi har Spirituelle Prester vil det kunne komme et reisetillegg. Dette avtales på forhånd.

Påmelding:

Eget påmeldingsskjema fås ved å kontakte Andre Kirsebom .          

Mail: post@nsts.no, Tlf: 94 78 89 70  (SMS fungerer ikke på dette nummeret)


Noen tidligere konfirmanter


2014 Hadde vi vår hittil nordligste konfirmant Jonas Sæther Rubach fra Harstad området. Det er hyggelig at vi får dekket hele landet.

 2013 Vi har hatt årets konfirmasjonssamling for de som skal konfirmeres i 2013. I år har vi 2 konfirmanter, en fra Rena og en fra Bergen.

Under denne vårens konfirmasjonshelg fikk de undervisning i mange temaer. Noen av disse var: Spiritualisme, åndelighet, meditasjon, individualitet, gruppen, rus, mobbing, healing, vitenskap i mediumskap, kunst og aurografi. Kjærlighet, grenser og toleranse var andre berørte temaer. Videre så ble det undervisning om ansvar for verden, menneskerettigheter og naturvern.Til slutt ble konfirmantene gitt en gjennomgang av seremonien.

På kvelden når konfimantene var samlet, så vi på film og hygget oss. Når disse skal konfirmeres vil vi reise ut til det enkelte stedet i Norge å holde konfirmasjon for ungdommene der. Dette skjer i mai og juni. 

I 2012 hadde vi 4 konfirmanter, som er ny rekord for NST. Vi holdt konfirmasjoner i Kristiansand, Bergen, Oslo og Kongsberg.  Mesteparten av undervisningen skjer via en helg som vi samler konfirmantene. Fjorårets konfirmasjonsundervisning var en helg i begynnelsen av mars. Det var en meget hyggelig samling for alle konfirmantanen og for prestestudentene som stod for undervinsningen.

2012 komf

 

 

 Bildet viser Spirituell prest Manuela Johansen som konfimrere Håkon.

 

 

 

 

Den første som vi komfirmerete i NST var Anders Haug fra Sør-Fron. Dette skjedde i 2010. Det ble en stor dag både for Anders, familien og oss i NST.