noenfr

Navnedag

I en navnedag får barnet en fin seremoni som er vår form for dåp. Det er høytidlig som en seremoni skal være, det er sang, taler og eventuelt dikt.

En viktig del av denne seremonien er blomster. Blomster som symboliserer liv og renhet. Foreldrene gir blomster, og alle de som har kommet for barnet gir hver sin single blomst, gjerne med et par ord. Videre er det en lysseremoni. Det hele er meget vakkert. navneseremoni1

Ved siden av det navn foreldrene gir barnet, kan barnet og få et spirituelt navn som gis av åndeverden gjennom den som holder seremonien. Dette navn kan man da velge å beholde eller ikke. Det kan tas med i folkeregisteret eller ikke.

Navndagen kan holdes hos dere privat, ute i naturen, eller på et sted man leier seg inn. Ta kontakt om du ønsker mer informasjon.
Ta kontakt om du ønsker det.

Navnedager

Hvert år holder vi flere slik navnedager. Nedenfor er noen foto fra et par av våre navnedager holdt av Hege Heia og André Kirsebom. En av de som fikk navn var Leona Brun. Dagen ble holdt på Villa Malla nede på Filtvet.

navneseremoni2 navneseremoni3

Navnedager for Voksene

Vi tilbyr også navnedager for voksene. Mange synes det er spennende å få et spirituelt navn gitt av åndenes verden. 
For å få et navn må man være medlem og ha en navnedag for voksene.

Vi hadde en slik navnedag på Alternativmessen på Lillestrom for en av våre prestestudenter. Nedenfor kan du se et klipp på denne:

alma