Organiasjonskart + hvordan er vi organisert

 

NSF: Norsk Spiritualist Forening
Er en forening for de som er interessert i det åndelige og spirituelle i Norge. Inkludert i dette er medium, klarsynte, healere og alle som har interesse innen dette. NSF er en ren interesseorganisasjon og har ikke noe med noen tro å gjøre.  Alle medlemmer kan tro hva de vil. Årskontingent er kr 300,-
NSF er for hele Norge. Hovedkontoret er i Oslo, men vi har også underavdelinger i Bergen, Sarpsborg og jobber sammen med Mediumskap i Drammen

NFH: Er Norsk spiritualist forening sitt healerforbund
NSFM: Er Norsk spiritualist forening sitt mediumforbund
Årskontingent for NSFH og/eller NSFM er kr 350,-

NST: Norsk Spiritualistisk Trossamfunn
Er et eget trossamfunn for de som også ønsker å ha spiritualismen som sin tro. Ønsker man dette kan man ikke være medlem i annet trossamfunn samtidig. 
NST er gratis. Hvis man er medlem av NST er man også gratismedlem i NSF. Ønsker man å være medlem i NSFH eller NSFM betaler man kun for dette. 

Mer informasjon:
For mer informasjon om dette, se på sidene for medlemskap for den delen av vår organisasjon som du eventuelt ønsker å melde deg inn i.